Koronahotell i særklasse

Designtenker Nina Gulestøl fikk bruk for sin bakgrunn som sykepleier da Bergen kommune bestemte seg for å opprette Koronahotell midt i pandemien.

Redaksjonen

– Jeg brukte design-metodikk i tilnærmingen til oppgaven. Vi lagde blant annet brukerreiser og personas i forkant og testet løsninger fortløpende. Det handlet mye om å se løsninger og ivareta både gjestenes og ansattes behov og smittevern, sier designtenker Nina Gulestøl.

Det var Hotel City Box på Danmarks Plass som ble omgjort til Koronahotell i april 2020. Gjestene var selvhjulpne pasienter med milde symptomer, som ikke hadde mulighet til å isolere seg hjemme. 

– Det var utrolig kjekt å få være med på dette prosjektet for jeg fikk bruke hele designverktøykassen. Vi hadde frie tøyler og fikk bruke kreativiteten fritt til å løse oppgavene . Det var også spennende å jobbe tett med hotellsjefen. Hennes perspektiver og kunnskap fra hotelldrift ble viktige for løsningen, forteller Nina.

I ettertid har caset om Koronahotellet blitt brukt som eksempel på viktigheten av brukerreiser for å sikre brukerperspektiv, blant annet for Bergen Næringsråds digitaliseringsskole. 

– Jeg er veldig stolt av at Koronahotellet fremdeles oppleves som et godt tilbud. Brukerundersøkelser vi gjorde i etterkant viste at de som hadde bodd på hotellet var veldig fornøyde med oppholdet.

Temaer