arkitektskolen_header

Arkitektskolen - Hvordan vi utvikler egne arkitekter i Bouvet

Magnus Green 
9. mars 2018

Som konsulentselskap lever vi av vår kunnskap. I Bouvet tror vi på å tilegne oss kunnskap kontinuerlig i alt vi gjør. Løsningsarkitekten er en svært viktig rolle i våre systemutviklingsprosjekter. For 6 år siden laget vi første iterasjon av vår arkitektskole. Et program for å utvikle våre egne løsningsarkitekter.

Å være løsningsarkitekt i prosjekt innebærer mye mer enn systemutvikling og tekniske valg. Man må forholde seg til de funksjonelle kravene til løsningen, de ikke-funksjonelle kravene og kontrakten med kunden. Hvordan påvirker disse kravene løsningen som skal designes og utvikles?

En løsningsarkitekt må være en god leder og mentor for teamet og trenger derfor å være god på kommunikasjon og teamledelse. Det å jobbe med teknologi betyr at man må følge med på trender innen bransjen, det er derfor viktig å forstå hva temaer som arkitektur i skyen, kontinuerlige leveranser med DevOps, GDPR og informasjonssikkerhet betyr for våre prosjekter fremover. Pensumet på arkitektskolen dekker alle de ovenfor nevnte temaene. 

whiteboard

Arkitektskolen kjøres på tvers av alle systemutviklingsmiljøene i Bouvet og legger til rette for at arkitekter på tvers av hele selskapet knytter kontakt og kan utveksle erfaringer.

Kontakten mellom miljøene er noe vi allerede har sett god effekt av etter tidligere runder med arkitektskolen, det gir en felles forståelse av hvordan vi ser på arkitektrollen i Bouvet og hjelper oss å ta gevinst ut av bredden. Vi har også sett effekten ved at vi har økt kvaliteten på leveransene våre.

bouvet arkitektskolen logo

Arkitektskolen består av 12 moduler som til sammen gir våre løsningsarkitekter en solid verktøykasse, som de kan ta med seg inn i våre prosjekter. Hvert kull består av 12-15 elever, som blir ledet gjennom programmet med både interne og eksterne instruktører. 

Skolen er inne i sitt 6 år og er en viktig del av utviklingen av våre folk og vår virksomhet. Det gir våre konsulenter en kompetansepakke og en god karrièrevei i selskapet. Arkitektskolen videreutvikles forløpende slik at den holder seg oppdatert og relevant for deltakerne. Vi har høstet gode tilbakemeldinger fra de som har vært med og de fleste av dem har gått inn i rollen som løsningsarkitekt i en av våre prosjekter.