image_from_ios

Bidrar i sikkerhetsdugnaden

Redaksjonen 
17. okt. 2019

Fredrik Grindland fra Bouvet i Agder delte erfaringer og tips om informasjonssikkerhet under nasjonal sikkerhetsmåned. Les mer og se presentasjon her.

Norges Forskningsråd kunne den 17.oktober lære mer om informasjonssikkerhet i en kompleks digital verden, da Fredrik Grindland fra Bouvet Agder besøkte dem i regi av den nasjonal sikkerhetsmåneden. Tidligere denne uken holdt han også foredrag på Sikkerhetskonferansen i Kristiansand om samme tema. 

-Vi gjør dette for å skape engasjement og bevissthet om digital sikkerhet i virksomheter og hos brukere, forteller Grindland.

For omlag 40 deltakere fortalte han at økt kompleksitet skaper flere sårbarheter hvor uønskede hendelser hos en aktør i verdikjeden kan påvirke andre aktører. Han delte erfaringer fra arbeid i norske virksomheter og aktuelle sikkerhetshendelser, og hva vi kan lære av dem. 

Bilde av Fredrik fra scenen

Den menneskelige faktor påvirker virksomhetens sikkerhet


Den menneskelige faktor påvirker virksomhetens sikkerhet, som vises ved at brukere er involvert i de fleste sikkerhetshendelser. Han delte derfor konkrete råd om hva hver enkelt bruker kan gjøre for å redusere risikoen for uønskede hendelser. Videre påpekte han virksomhetsledelsen overordnede ansvar for å gjøre brukerne i stand til å unngå slike sikkerhetshendelser. Oppsummert har vi alle ansvar for å bedre informasjonssikkerheten i den digitale verden.

Fredrik Grindland er Senior rådgiver/prosjektleder og Certified ISO 27005 Risk Manager i Bouvet Agder.