Presentasjonen fra Bouvets frokostseminar om endringsledelse i Colosseum kino

Tre av våre dyktige kollegaer fortalte en fullsatt sal med over 800 deltakere om endringsledelse i digitale omstillingsprosesser.

Kurs

27. feb. 2020

Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene teknologien gir og skape gevinster.

I takt med utvikling og innføring av ny teknologi utfordres vi på måten vi jobber, organiserer oss, samhandler og agerer. Dette er et krevende landskap der vi ser et økt behov for kompetanse på endringsledelse.

Eivind Lund og Else Wiik Eckhoff ønsket de 850 deltakerne velkommen til frokostseminaret. 

Eivind_Else_Godmorgenlogo_lite

Nina Lilledahl Khan delte sine tanker om gevinstrealisering og gevinststyring i endringsledelse. Hvorfor er det så krevende å lede mennesker gjennom omstillingsprosesser og hvordan gjøre dette på en god måte? I dette landskapet er gevinstrealisering en viktig driver. Gevinststyring har ofte fokusert på å stille folk til regnskap for målene som opprinnelig ble prognostisert, dette er nå historie.

Nina_endringsledelse_mindre

Atle Indrelid snakket om at organisasjonsstruktur og måten vi løser oppgaver på til en ny hverdag krever effektive og bærekraftige endringsprosesser. Erfaringsdeling fra endringsledelse i kombinasjon med organisasjonspsykologi i større prosjekter. 

Atle_endringsledelse_avlangt

Til slutt presenterte Stine Førland hvordan en Agile Coach jobber med endringsledelse. Stadig flere virksomheter ser på smidighet som en forutsetning for å lykkes og ønsker støtte av en Agil Coach. 

Stine_agilecoach_mindre

Her kan du laste ned presentasjonen fra frokostseminaret:

 

Ønsker du hjelp med å komme i gang? Ta kontakt med oss

Vil du lære mer? Meld deg på kurset "Endringsledelse - å lede mennesker i digitale omstillingsprosesser"