Half machine half human -HQuality
Informasjon og teknologi © Shutterstock

Er det rart IT er vanskelig?

Tormod Varhaugvik 
12. okt. 2018

Informasjonsteknologi. Informasjon og teknologi er som olje og vann. En filosofisk betraktning om hva du bør mestre for den digitale transformasjon.

Fra Store Norske leksikon og wikipedia;

  • Om å forme ting: Johan Karl Gottfried Jacobsson: 1795 «Teknologi er kunnskapen om alle håndverkerens innretninger, måten han bruker dem på, hjelpemidler han betjener seg av, naturaliene som han bearbeider, produktene som han frembringer, hvilke navn han har på sine forskjellige håndgrep m.v.»
  • Om å forme mennesker: «Ordet informasjon kommer fra det latinske verbet informare, som er en bøyningsform av informo («inn i en form»). Informo betød opprinnelig jeg former eller støper i materiell forstand, men kunne også bety å forme ideer eller å forme menneskers sinn og tanker,...» 

De er begge menneskeskapte; informasjon som resultat av den kognitive reaksjon unikt for hvert menneske. Mens teknologi som noe skjematisk og 100% repeterbar, den binære elektroniske maskinen. Det å sette disse sammen er som å kombinere en rose med en dieselmotor. Et eple med en gressklipper. Beethoven med en Harley Davidson. Gauguin med en heissjakt. Som Henry Rollins sa; venner kommer og går, 100 kilo jern er 100 kilo jern. Det flyktige mot det bestandige.
 
I organisasjoner eller samfunn, så delikate, består av mennesker som gjør sitt virke. Nedarvet over lang tid. Det tar svært lang tid å bygge kultur. I Europa fra opplysningstiden til det vi verdsetter i dag. Eiendomsrett og naturvitenskap, det ene - flyktig - kun en vane og virker fordi befolkningen respekterer det. Den andre – bestandig - reglene for alt som finnes i universet.
 
Og så skal vi drive og digitalisere og transformere. Det er en oppgave innen psykologien å hjelpe mennesker endre seg og det er en oppgave for mekanikken å kjøre systemer. I «Neuromancer» beskrives et følelsesorgel, en emosjonell binding til den virtuelle verden. Nå manifestert i en mobiltelefon, en uendelighet i kodelinjer og drevet av svært dresserte elektroner og fotoner. Ett enormt anarkistisk nettverk vi kjenner som internett. Ingen, absolutt ingen, i verden forstå den. Bare 150 år siden elektromagnetismens oppdagelse, svinger nå samarbeidsvillige elektroner i 50Hz. Fotonene frakter villig 4G pakker igjennom luften som en organisert hær som marsjerer i lysets hastighet.
 
Oppgaven med å mekanisere en tanke, det kognitive i språket som binder oss sammen, er komplisert. Selve måten å tenke på knytter seg til språket. Å prate og å lytte er kanskje den mest kompliserte tingen hjernen begir seg ut på. Delikate trykkulikheter i luften som oversettes til nevronenes tolkning og følgelig resonnement. Kultur og natur, gåsehud fra en forestilling eller en soloppgang. Dette skal vi «ingeniører» lage elegante systemer som automatiserer og er «smarte».
 
Så når vi begir oss ut på den digitale transformasjon må vi forstå psykologi, organisasjon og enkeltmennesket. Vi må være visjonære og kommunisere et nytt språk. En sjelelig opplevelse mot en maskinell beskrivelse. Sympati og mekanisk sympati. Denne miksen skal til for at å bistå dette. Det må dannes disipler, de som tror på et målbilde, de må bringe budskapet videre, ta det til sitt eget, inn i brukerhistorier og epics, i smidige prosesser og med velvillig Minimum Viable Product finansiering. Inn på en utviklende vei som bringer den digitale virksomhet til torgs. Uten det nye språket blir brukerhistoriene kun en gjentagelse av det gamle.
 
Så når vi setter oss ned ved tastaturet er det 2 språk vi må kombinere. Den rike, det prosaiske, det tolkbare språket, ja endog i jussen. I et utall ulike språkdrakter og dialekter, tolket i enda flere kulturer og organisasjoner. Båret frem av århundrer med omtolkinger. Det andre språket et deterministisk univers som maskinene kan. Helt uten tolkingsrom. En ultralojal hær av maskiner som utfører kommandoer.
 
Så kjære utvikler, programmerer eller arkitekt. Les organisasjonspsykologi, historie, Dante eller gå på høstutstillingen. Eller kjære jurist, human- eller samfunnsviter ta et java kurs, gjør litt HTML eller lær turingmaskinens enkelhet. Transformasjon betyr i bunn og grunn å endre på måten vi gjør ting sammen. Sett dere inn i DNA, det er jo bare data, men når en biologisk kjemisk reaksjon tolker dataene, hva blir det da?
 
Så skal du være en suksessfull kravstiller, produkteier, systemutvikler, programmerer, designer, endringsleder eller arkitekt; du må mestre begge disipliner. Informasjon til mennesker og Teknologi for systemer. Du må sette deg inn i hva menneskene tenker og assosierer med informasjon. Mens du samtidig må føle med maskinenes ork når elektroner og fotoner raser mellom devicer, disker, IO kort, inn og ut av prosessorer og kodekker.
 
Du må ha sympati med begge, og samtidig være modig og visjonær.