Innovasjonsprosjektene stod i kø

I artikkelserien "Mitt første prosjekt" har vi snakket med noen av våre nyansatte fra vårt Bergenskontor om deres første tid i Bouvet. Denne gangen er det Martine sin tur til å fortelle

20. jan. 2021

idé_lyspaerer

Martine har en mastergrad i Innovasjon og ledelse fra Høyskolen på Vestlandet, samt en bachelorgrad i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI. Under studiene jobbet hun blant annet i klyngeorganisasjonen NCE Media og hadde både lederverv og rollen som informasjonsansvarlig i en studentorganisasjon som jobbet for økt kompetanse innen nytenking og entreprenørskap.

thumb_Martine_Øvrelid.jpg
Martine Øvrelid

- Jeg har allerede fått bidratt i en haug med spennende prosjekter – noe som har vært veldig lærerikt og interessant!

- I starten var jeg heldig og fikk jobbe med andre konsulenter innen konseptutvikling og programmering. Sammen skulle vi kartlegge brukerbehov og finne nye bruksområder for en AR-løsning. Der var jeg med på å lede en smidig prosess. Denne ble delt opp i korte sprinter med fokus på planlegging, utvikling, testing og justering. Jeg tok også en sertifisering i PRINCE2.

- I september fikk jeg være med på et oppdrag med Innovasjon Norge, hvor vi og andre aktører skulle hjelpe tolv reiselivsbedrifter med utvikling av bærekraftige forretningsmodeller gjennom programmet Global Growth Scandinavian Tourism. Dette ble gjort gjennom mentorsamtaler og fire samlinger med foredrag og samarbeid. I dette prosjektet fikk jeg blant annet innsikt i reiselivsbransjen og kunnskap om hvordan bruke Flourishing Business Canvas og backkasting. Dette prosjektet er fortsatt i gang.

- Jeg har også fått samarbeide med Synnøve, én av våre mest erfarne tjenestedesignere, i flere prosjekter. Vi har blant annet hjulpet gründeren av Startlink med konseptutvikling rettet mot hans digitale plattform. Dette gjorde vi gjennom en prosess som var basert på Design Thinking. Sammen gjennomførte vi brukerintervjuer, en workshop, laget personas, tjenestereiser og ga han råd om metoder og forbedringspunkter videre i prosessen. Det har vært gøy å følge med på en liten bedrift hvor veien fra input til resultater har vært kort. Ut ifra dette prosjektet oppstod ideen om Idéløftet, et internt prosjekt som vi nå jobber med.

Målet med Idéløftet er å øke Bouvet sin synlighet innen fagområdet innovasjon, hvor vi vil fokusere på temaer som brukerperspektiv og bærekraft, blant annet i forbindelse med konsept- og forretningsutvikling. Dette skal skje gjennom fagfrokoster og en konkurranse der vinneren kan vinne konsulenttimer. Vi får god veiledning fra styringsgruppen vår og samarbeider tett med blant annet kommunikasjonsavdelingen for å lage en landingsside for prosjektet.

- For tiden går mesteparten av tiden min til to andre spennende prosjekter. I det ene prosjektet jobber vi for å kartlegge Kompetanse Norge sin interne kommunikasjon, og i det andre prosjektet har vi nettopp startet med kartlegging av brukerbehov rundt digital plattform for ombruk av byggematerialer for Trøndelag Fylkeskommune.

- Jeg har også fått vært med i flere andre prosjekter, og ingen dager er like. Jeg trives svært godt som nyansatt i Bouvet og gleder meg til å bli enda bedre kjent med kollegaer når vi kan møtes igjen på kontoret.

FÅ OGSÅ MED DEG HVA DE ANDRE NYANSATTE I BERGEN HAR GJORT DEN FØRSTE TIDEN SIN I BOUVET!

Kolbein og Thomas i Episerver-teamet i Bergen

Truls, Jonas og Jostein videreutvikler Nasjonal Ressursdatabase for Forsvaret

Knut henter værdata og sertifiserer seg innen databricks!

Eirik og Mikkel forteller - Fra heltid til deltid og rett inn i team

Arisa forteller om hvordan det er å jobbe i team for Bergen kommune