Netthandel og koronaregler – åpner du din nettbutikk for alle potensielle kunder?

I disse koronatider er det mange innbyggere som enten ikke kan eller ikke ønsker å dra i butikken fordi de ikke vil utsette seg selv eller andre for potensiell smitte. Da er det viktig at de faktisk har mulighet til å benytte seg av netthandel på en enkel måte, og det forutsetter at universell utforming er ivaretatt.

Torbjørn Helland Solhaug

Renate Thoresen

I forbindelse med Global Accessibility Awareness Day (GAAD) 21. mai ønsker vi derfor å øke bevisstheten om hva universell utforming handler om, hvorfor det er særlig viktig i forbindelse med netthandel, og gi mulighet til en gratis minigransking av din nettbutikk.  

Hvorfor? 

Som eier av nettbutikk vil vi tro du er interessert i størst mulig kundegrunnlag, høyest mulig konverteringsgrad og stor grad av gjentagende kunder. Alle disse faktorene vil påvirkes av hvor universelt utformet nettbutikken din er, og vi skal forklare kort hvorfor. 

Ifølge SSB og Bufdir, har 15-18% av befolkningen i arbeidsfør alder noen form for nedsatt funksjonsevne. Denne andelen øker i eldre aldersgrupper, som i Norge også er en relativt kjøpesterk gruppe. I tillegg har du alle de som er midlertidig skadet, og for eksempel ikke kan bruke mus til å navigere slik de er vant med. Hvis du ikke er oppmerksom på universell utforming, risikerer du dermed å utestenge en vesentlig andel av befolkningen fra ditt kundegrunnlag.  

Vi kan innrømme at det ikke skjer alt for ofte at mange brukere blir helt utestengt fra å benytte digitale løsninger, derimot ser vi ofte at løsningene er så kronglete å benytte at brukerne antagelig vil gi opp. 

I et konkret eksempel vi fant i forarbeidet til denne artikkelen er det ikke overraskende bare ett museklikk for å legge et produkt i handlekurven, men med tastaturet er det minimum 80 steg for hvert eneste produkt, avhengig av produktkategorisering, fordi tastaturfokus forsvinner helt ut av produktlisten etter at du legger til et produkt. 

Ettersom dette var nettbutikk for dagligvarer, tror vi de fleste som er avhengig av å navigere med tastatur ville gått lei ganske fort. Med andre ord at dette hadde påvirket konverteringsgraden negativt. 

Hvis kunden likevel hadde valgt å gjennomføre handelen til tross for slike utfordringer, er det god sjanse for at vedkommende hadde valgt en konkurrent ved neste korsvei. Og har du først tapt kunden én gang, er det gjerne mer krevende å vinne hen tilbake enn det var å få det første besøket. 

shutterstock_1085457614.jpg

Hva kan du gjøre? 

Jo, du kan sørge for at universell utforming er på agendaen din, alltid. I dagens hverdag hvor digitale løsninger blir kontinuerlig videreutviklet, er det viktig å kvalitetssikre nye funksjoner og nytt innhold jevnlig, og ikke bare en gang i året eller ved større lanseringer. 

Og når temaet er på agendaen, husk å favne bredden av brukere. Vi kjenner til aktører som formidler at de er opptatt av universell utforming, men tilsynelatende bare kjenner til den gruppen som blir hardest rammet ved mangler innen universell utforming: de som ikke ser skjermen.

Universell utforming handler om å ta høyde for ulikheter i blant annet motorikk, kognisjon, lese-/skriveferdigheter, syn, fargesyn, hørsel og psykisk helse – med andre ord mange flere enn de cirka 1300 personene som ikke ser skjermen. 

Det handler altså om mye mer enn å følge loven, det handler om å invitere hele befolkningen inn til din nettbutikk, ikke bare de som tilfeldigvis har evner og muligheter til å komme seg forbi digitale barrierer. Det er vel egentlig ingen som ønsker å si til kundene «nei, du får ikke slippe inn her, du får ta pengene dine og bruke dem en annen plass»?  

Ønsker du minigransking? 

Hvis du ønsker å få en gratis minigransking av din nettbutikk, ta kontakt med Renate Rykkje Thoresen.

Vi trekker 5 vinnere, som får en kort rapport med utvalgte funn og konkrete løsningsforslag. Dette vil selvsagt ikke være fullstendig dekkende, men våre spesialister har lang erfaring i å gjøre raske vurderinger som gir et realistisk bilde av situasjonen. 

Vi ønsker også å lage en oppfølgingsartikkel om dette lille stuntet, deriblant fortelle litt om hva vi fant. Denne vil dere som vinner selvsagt få gi innspill på før vi publiserer. 

Kontaktpersoner

Torbjørn Helland Solhaug

Kontakt

Torbjørn Helland Solhaug

Kontakt

Torbjørn Helland Solhaug