Bouvet lanserer rapport om personvernet i den norske skolen

I Bouvet er vi opptatt av at skolen skal være et trygt og sikkert sted der elevenes lovfestede personvern blir ivaretatt. Derfor har vi foretatt en undersøkelse og laget en rapport om hvordan det står til med elevenes personvern etter at skolen ble heldigital over natten 12. mars 2020

Publisert:

16. aug. 2021

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

 

Bruken av digitale verktøy og apper i undervisningen har eksplodert i den norske skolen de siste årene. I mange av verktøyene legger elevene igjen personopplysninger som kan utnyttes kommersielt. Det viser ny rapport fra sikkerhetseksperter i Bouvet.

 

De siste månedene har et engasjert team fra Bouvet snakket med skoleledere og lærere i ulike kommuner om personvernproblemer og rutiner. Her har vi funnet en rekke situasjoner i skolen der elevenes personvern blir utfordret.

Dataene er hentet inn gjennom dybdeintervjuer med lærere, skoleledere og skoleeiere i sju kommuner. Vi har også snakket med viktige aktører i sektoren så som KS, IKT Norge og Datatilsynet. I tillegg har vi sett nærmere på noen av de gratis læringsressursene som lærere har tipset hverandre om under korona.

Temaer