Facebook Pixel

Sjøkabel mellom Norge og England skal bidra til å nå klimamålet

Når det blåser kraftig i England kan Norge kjøpe rimelige strøm fra britene og beholde vannet i magasinene. Når det er lite vind og behovet for kraft øker i England kan de kjøpe vannkraft fra oss. Sjøkabelen, som overfører energi mellom landene, åpnet 1. oktober og er en viktig forutsetning for at energibransjen skal lykkes i det grønne skiftet. Bouvet har fått bidra i prosjektet.

Electricity pylon with many cables on blue and yellow sea

Bouvet har ansvar for styringssystemet til sjøkabelen og har utviklet verktøyet som brukes for å planlegge effekten som skal utveksles og tilbys for kommende driftsdøgn, og som overvåker muligheter for justeringer av kapasiteter i drift. 

Prøvedriften startet 1. oktober og prosjektleder fra Bouvet, Dag Eggemoen forteller at det var en viss spenning tilknyttet oppstart. 

Dag_Eggemoen.png
Prosjektleder fra Bouvet, Dag Eggemoen

— Bouvet stilte med utvidet beredskap døgnet rundt gjennom de første viktige driftsdøgn for å være på den sikre siden, men oppstarten har imidlertid gått meget bra, og uten uønskede hendelser vi har måttet følge opp, sier han. 

Dag forteller videre at vår rolle i prosjektet har vært å utvikle og forvalte planverktøyet Fifty HVDC. Den skreddersydde løsningen i Java brukes av operatørene på Landssentralene i Statnett og Svenska kraftnät for å styre mellomlandskablene til andre land i Europa. North Sea Link (NSL) er den siste kabelen som er ferdigstilt etter at den ble satt i prøvedrift 1. oktober. 

Viktig bidrag til det grønne skiftet i energibransjen

Mellomlandskablene er såkalte HVDC-kabler (høyspent likestrøm) som muliggjør overføring av store mengder energi. På hver side av kabelen er det store omformerstasjoner som transformerer til/fra vekselstrøm vi har i transmisjonsnettet på land.

Hensikten med kablene er blant annet å realisere det grønne skiftet i energibransjen, men også bidra til lavere priser og styrke forsyningssikkerheten. 

—NSL og de andre mellomlandsforbindelsene bidrar til lavere priser i perioder med kraftoverskudd i nabolandene. I tørre og kalde perioder i Norge styrkes den norske forsyningssikkerheten. Verdien på de norske kraftressursene økes, og vi får økt verdiskaping ved at vi får bedre betalt for eksport av norsk kraftoverskudd. Norske kraftprodusenter er hovedsakelig offentlig eid, og overskuddet kommer derfor tilbake til norske kommuner og staten. I tillegg legger kablene til rette for økt produksjon av fornybar energi og dermed til å nå klimamålene på begge sider av kabelen, forteller Dag.

Leverer også planverktøyet for mellomlandskabel mellom Norge og Tyskland

Bouvet har et produktteam på 15 konsulenter bestående av utviklere, testere og funksjonelle arkitekter. Utviklingen av planverktøyet for NSL tok omtrent ett år. Før dette leverte teamet planverktøyet for NordLink (mellomlandskabel mellom Norge og Tyskland). NordLink ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg og forbundskansler Angela Merkel 27. mai i år. 

—Det jobbes stadig med forbedringer i styringen av utenlandskablene fra Norge og Sverige. I tillegg kommer nye krav til automatisering og hyppigere balansering av strømmen i transmisjonsnettet som vi ser frem til å jobbe sammen med Statnett og Svenska kraftnät om i tiden fremover, sier Dag Eggemoen avslutningsvis.   

Temaer

Fakta

North Sea Link (NSL) er 720 kilometer lang og verdens lengste undersjøiske kabel.

Når kabelen er i full drift vil den ha en effekt på 1400 megawatt og spenning på: 525 kV.

Forbindelsen har en kapasitet på 1 400 MW og krysser Nordsjøen mellom Blyth i England og Kvilldal i Norge. NSL eies av Statnett og britiske National Grid med 50 % hver, og kostet ca. 1,6 milliarder euro.