IMG_0808

Spring Break 2019

Sondre Wabakken Engell 
25. nov. 2019

En gjeng juniorkonsulenter fra Bouvet i Sandvika har reist på Spring Break på Kleivestua for å lære et av de mest brukte rammeverkene i Java-prosjekter - Spring.

Det nærmer seg jul, regnet øser ned og veien oppover den bratte kleiva er bare holke. Litt snø klamrer seg fast på siden av veien, men skiføre kan vi bare drømme om. Plutselig, ut av skogen, kommer husene som utgjør Kleivstua Hotell til syne. Inne brenner det på peisen og langbordet er dekket til fest, men det er ikke først og fremst for å spise og kose oss at en gjeng fra Bouvet Sandvika har tatt turen opp hit. Vi har reist på Spring Break for å lære et av de mest brukte rammeverkene i Java-prosjekter - Spring.

Fra elev til arbeidstaker

Overgangen fra studenttilværelsen til arbeidslivet er uten tvil en stor endring i livet. Det er en hel masse ting man må sette seg inn i og lære, ting man ikke lærer på skolen eller har noen erfaring med fra tidligere. Det skal føres timer og skrives utlegg. Man skal komme seg tidlig opp av senga hver dag, hele uka, og man må lese seg opp på spennende emner som feriepenger, forsikringer og pensjon. I tillegg til alt dette praktiske kommer mange inn i prosjekter med teknologier, metoder og kanskje fagområder som er helt nye for dem. 

SpringBreak5

One Spring to rule them all

En av de nye teknologiene mange javautviklere støter på er et mye brukt rammeverk ved navn Spring. Svært få av de som kommer rett fra skolebenken har hørt om Spring og nesten ingen behersker rammeverket. Dette er en ekstra utfordring og det er fort gjort at man tar i bruk all den magien Spring gir deg, uten å hverken sette pris på all den hjelpen du får, eller ta seg tid til å forstå hva som virkelig skjer i kulissene. Dette kan føre til dårlige løsninger, frustrasjon over å ikke beherske verktøyet og lite effektiv utvikling.

Inn kommer Spring Break

For å minske gapet mellom hva man har lært på skolen og hva man møter i arbeidslivet kom tanken om å gjennomføre en intensiv helg med Spring-opplæring. Da denne tanken ble presentert for Eirik Holst og Knut Erik Skare tok det ikke lang tid før en helg var booket inn, invitasjon sendt ut og programmet var under utarbeidelse. Med seg på laget fikk de Morten Kristoffersen og sammen har de laget et fantastisk opplegg som har fått navnet Spring Break!

Hovedmålgruppen for kurset er nyutdannede og de med mindre enn to års erfaring og som skal jobbe som javautviklere. Også mer erfarne utviklere som ønsker å ta et skritt tilbake for å lære Spring kan ha nytte av å delta. 

SpringBreak4 (1)

Helgen på Kleivstua

Vi valgte å legge Spring Break til en helg og Kleivstua ble valgt som arena. Vi reiste oppover på fredag etter jobb og hadde en helg full av læring, deilig mat, sosialt samvær og morsomme aktiviteter. 

For å sikre at alle deltakerne skulle ha en solid grunnmur å bygge videre på startet kurset med å forklare hvorfor rammeverk kan gjøre livet mye enklere samt å gå grundig gjennom de mest grunnleggende mekanismene Spring gir oss, som Dependency Injection og Inversion of Control. 

IMG_0814

Etter at motivasjonen for å bruke rammeverk og de fundamentale ferdighetene var på plass ble resten av helgen brukt til å utvikle en applikasjon hvor noe kode var gjort klart på forhånd, men som deltakerne måtte videreutvikle. Med en god miks av foredrag, spørsmål og svar og en hel del oppgaveløsning ble alle deltakerne involvert og bidro aktivt i undervisningen. Siden vi var en ganske liten gruppe på syv deltakere fordelt på hele tre kompetente instruktører fikk alle tett og god oppfølging gjennom hele helgen. 

Etter den første dagen hadde alle utviklet en fungerende tjeneste med et REST-grensesnitt, litt forretningslogikk og persistering til en H2-database. Deltakerne jobbet videre med denne kodebasen på dag to hvor de blant annet byttet ut H2 databasen med MongoDB, lærte om validering av REST-forespørsler samt at de fikk en introduksjon til overvåkning av applikasjoner ved hjelp av funksjonaliteten i Spring-Boot-Actuator.

IMG_0933

Det faglige opplegget var ganske intenst så da var det både hyggelig og nødvendig med litt avkobling på kveldene. Kleivstua, med alle sine små, koselige stuer, fungerte perfekt til vårt formål.  Vi innok "Den Gule Stue" og hygget oss der med nydelig mat, kortspill og en temaquiz om Kleivstua og området rundt, signert vår egen quizmaster, Eirik Holst. 

Oppsummert

Tilbakemeldingene vi har fått etter helgen er svært gode og deltakerne føler de har hatt et stort utbytte, både faglig og sosialt. De trekker frem tett oppfølging, godt forberedt faglig opplegg og en avslappet steming som oppfordret til spørsmål og involvering som viktige elementer til at helgen ble en suksess.

En stor takk til Eirik Aasved Holst, Knut Erik Skare og Morten Kristoffersen for et meget bra faglig opplegg og en strålende gjennomføring!

SpringBreak8

Faglig innhold 

Her er en stikkordsliste over de temaene som ble gjennomgått i løpet av helgen

 • Spring-Core
  • Dependency Injection
  • Inversion of Control
 • Spring-Boot
 • Spring-Boot-Actuator
 • Spring-Web
  • Lage REST-controller med validering av forespørsel og respons
 • Spring-Data
  • JPA
  • H2
  • MongoDB
  • Transaksjonshåndtering
 • Spring-HATEOAS
SpringBreak6