6 tips for å komme i gang med Fabric

Er du nysgjerrig på Fabric og ønsker å teste ut det kraftfulle verktøyet? Her deler vi noen enkle tips for å komme i gang.

Johanne Punte Kalsheim, Martin Gorgas

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


1. Har din virksomhet premium-kapasitet Power BI? Da kan du sette i gang nå! 

Hvis bedriften din allerede har Power BI premium, er det bare å aktivere Fabric for å komme i gang. Hvis dere ikke har dette er det mulig å teste Power BI premium i en 60-dagers prøveperiode. Om det er ønsket å teste Fabric utover prøveperioden, anbefaler vi å starte med laveste Fabric-kapasitet og vurdere behov kontinuerlig med bruk. Det er nemlig enkelt å skalere Fabric-kapasiteten din både opp og ned. 

Når Fabric er satt opp er det lurt å vurdere om du ønsker å legge til rette for at analytikere skal kunne jobbe med data lengre bak i verdikjeden. Skal analytikerne være med helt fra innlasting av data til Fabric, eller skal de bli involvert i data-transformering og –vasking? Vurder hvilken kompetanse du har i bedriften din og hvem som bør få tilgang til hvilke data og analyser i Fabric.

2. Gjennomfør gjerne en Proof-of-Concept (PoC)  

Formålet med en PoC (Proof of Concept) er å demonstrere forsvarligheten eller levedyktigheten av et konsept eller teori. Dette gjøres ved å teste og vise at ideen kan fungere i praksis. Ved å gjennomføre en PoC vil du kunne: 

  • Øke kompetansen i din virksomhet for bruk av Fabric-plattformen. 

  • Vurdere i hvilken grad plattformen passer for din virksomhet og hvor mye det vil koste å ta i bruk. 

  • Øke forståelsen for hvilken kompetanse som trengs i bedriften for å ta plattformen i bruk. 

3. Så, hvilken kompetanse trengs?

Flere roller i din virksomhet kan ha stor nytte av Fabric. Under følger noen eksempler på ulike roller, hva de kan jobbe med og hvilke deler av verktøyet de mest sannsynlig vil komme til å bruke i sin hverdag. 

  • Dataingeniøren: Jobber typisk med innhenting og transformering av data, samt gjøre data tilgjengelig for andre roller. 

  • Data scientisten: Jobber typisk med algoritmer og maskinlæring på dataene. 

  • Dataanalytikeren: Tilrettelegger og finpusser data, bygger datamodeller for analyse og ferdige rapporter. 

  • Hverdagsutvikleren: Bygger rapporter på tilrettelagte data. Typisk for eget bruk eller mindre publikum. 

Figuren illustrerer ulike kompetanseområder og de ulike komponentene i Fabric-plattformen.
Figuren illustrerer ulike kompetanseområder og de ulike komponentene i Fabric-plattformen.

 

4. Sett en retning og lag en plan

Har dere en plan for hva dere ønsker å oppnå og en retning for bedriftens data- og analysesatsing? Er denne planen også støttet av ledelsen? Begge disse faktorene er viktige for å sikre riktig og effektiv adopsjon av Fabric.

Vurder derfor først hvor moden virksomheten er, hva som er den beste strategien for å ta i bruk og styre Fabric og hvordan skape en god datakultur. Utform din virksomhetsstrategi basert på hvordan dere ønsker å introdusere og utvikle data- og analyseløsninger i tråd med forretningsstrategien.

For mer informasjon om hvordan Fabric kan tas i bruk, ta en titt på Microsoft sitt adopsjonsrammeverk: Microsoft Fabric adoption roadmap - Power BI | Microsoft Learn

5. Vurder hvordan Fabric passer inn med eksisterende løsninger

Har dere en dataplattform i dag som det er brukt mye ressurser på å utvikle? Vurder hvordan Fabric kan leve sammen med eksisterende løsninger. Det er i utgangspunktet to måter å få data inn i Fabric.

Den første er å lese inn eller kopiere data til OneLake i Fabric, den andre er å lese data fra kilden, uten å lagre en kopi i Fabric.

  • Lese data fra kilden uten å lagre en kopi av dataene i Fabric gjøres ved hjelp av Shortcuts. Shortcuts kan brukes mot Azure Data Lake Storage, Dataverse og andre skybaserte lagringsløsninger som Amazon og Google.
  • Dersom du allerede har en database eller et datavarehus, så er det mulig å få dataene inn i Fabric ved hjelp av Mirroring. Mirroring tar et snapshot av eksisterende database eller datavarehus. Data er synkronisert nær sanntid, med hver transaksjon, ny tabell eller ny data som blir lagt til, oppdatert eller slettet. Kopien er linket og klar til alle verktøy i Fabric.

Har dere ingen dataplattform, men bruker Excel og/eller Power BI? Da kan Fabric være verktøyet dere trenger for å bygge sikre, robuste og skalerbare løsninger fremover.

6.  Start i det små

Start enkelt. Fabric styrer datatilgang gjennom arbeidsområder, også kalt «workspaces». Sett opp arbeidsområder, vurder om de skal tilhøre et domene og gi tilganger til arbeidsområdet basert på roller. 

(De ulike rollene du bør ha i Fabric beskriver vi her)

Innenfor et arbeidsområde kan det utvikles og samles ulike deler av en løsning, som for eksempel et datavarehus, semantiske modeller og Power BI-rapporter. Det er også mulig å sette opp en Spark pool for arbeidsområdet.

Vurder samtidig hvordan du ønsker å styre Fabric og hvilke data du kommer til å bruke. Hvilken styringsmodell du velger basert på strategien din, påvirker hvordan kapasiteter, domener og arbeidsområder bør settes opp i Fabric. Samtidig krever ulike data ulik former for styring som du må ta hensyn til i oppsettet ditt, som for eksempel børssensitive data eller personopplysninger.
 

Ønsker du en prat om hvordan komme i gang med Fabric? 

Kontakt en av våre eksperter:  

Johanne Punte Kalsheim
Enhetsleder
Kjetil Molaug
Forretningsområdeleder – Plattform, innsikt og analyse
Plattform, Innsikt og Analyse i Rogaland
Mark West
Leder for Plattform, Innsikt og Analyse i Øst