Samhandling med Microsoft 365

IT-løsninger gjør det mulig å samhandle på nye måter. Men ny teknologi krever nye arbeidsformer. Vi hjelper deg å ta i bruk og utnytte mulighetene som ligger i nye verktøy.

I takt med at Office 365 blir tatt i bruk av fler og fler virksomheter, utvikles det stadig ny funksjonalitet og nye muligheter i plattformen. Plattformen er blitt omfattende, består av en mengde mindre applikasjoner og noen av disse er også til dels overlappende.