Digitalisering av Cappelen Damm - Bouvet Norge

Cappelen Damm

Digitalisering av Cappelen Damm

Bouvet har jobbet sammen med Cappelen Damm på flere digitaliseringsprosjekter siden høsten 2009, der ett av dem har vært etablering av en plattform for å tilgjengeliggjøre digitale læringsverktøy og litteratur via nye e-handelsløsninger.

Utfordring

For å kunne tilpasse seg markedet og møte kundenes behov for en digital base som tilgjengeliggjør litteratur, bidrar til folkeopplysning og fremmer digitale undervisningsverktøy trengtes en ny plattform og nye netthandelsløsninger. Disse skulle kunne videreutvikles og skaleres etter behov, for å blant annet møte den økte oppmerksomheten rundt digitale læremidler.

Løsning

Prosjektet som startet i 2009 skulle bidra til etableringen av de mest sentrale komponentene i den fremtidige systemporteføljen, altså har det etter første leveranse vært kontinuerlig utvidelse og videreutvikling av løsningen. Bouvet sin rolle i prosjektet innebar utvikling av funksjonell arkitektur og spesifikasjonsansvar, prosjektledelse, teknisk arkitektur, teknisk systemimplementasjon og rådgiving. Resultatet har blant annet blitt e-handelsplattformene til Cappelen Damm Undervisning, Tanum, Tanum Bokklubber og Norske Serier.

Systemet omfatter også en publiseringsløsning for nettstedenes innhold samt en administrasjonsklient. Disse bidrar til å effektivisere publiseringsprosessen og dermed spare tid for brukerne. Løsningen er også tilpasset Cappelen Damm sine administrative behov og inneholder flere interne og eksterne systemer som blant annet produkt-, betalings-, økonomi- og markedssystemer. Systemet og nettbutikkene er bygget opp via åpen kildekode, Apache OfBiz og Escenic Content Engine.

Effekt

Prosjektet har vært med på å tilgjengeliggjøre digitalt undervisningsmateriell og utvikle en effektiv systemportefølje for Cappelen Damm. I dag er prosjektet i kontinuerlig videreutvikling der Bouvet har flere ressurser inne i den videre driften av dette smidige prosjektet. Ressursene flyttes mellom de ulike initiativene avhengig av behov og det utvikles stadig nye løsninger.