Forside

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Norsk digitalt fangearkiv

ARKIVET og Falstadsenteret har i samarbeid med Bouvet utviklet Fanger.no – en søkbar database over nordmenn som satt i fangenskap under 2. verdenskrig.

Utfordring

Over 44 000 nordmenn satt i fangenskap under andre verdenskrig, i leirer og fengsler i Norge og i ulike typer leirer og fengsler spredt over store deler av verden. Frem til nå har det ikke eksistert et digitalt arkiv over nordmenn i fangenskap fra andre verdenskrig som er åpent tilgjengelig.

I samarbeid med ARKIVET og Falstadsenteret har vi levert teknologi som gjør at databasen oppleves som helhetlig, hurtig og moderne.  Det digitale fangearkivet ble lansert i tilknytning til 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Norge etter tysk okkupasjon i mai 2020.

ARKIVET har siden 2015 utviklet og videreutviklet Krigsseilerregisteret. Falstadsenteret har siden 2009 hatt ansvaret for et digitalt register over utenlandske krigsgraver i Norge. Gjennom disse prosjektene har begge institusjoner etablert kompetanse på personhistoriske databaser, som nå skal gjenbrukes i oppbyggingen av Norsk digitalt fangearkiv. Bouvet i Agder har bred erfaring når det gjelder digitalisering av personhistoriske databaser. Dette blir vårt tredje digitaliseringsprosjekt i samarbeid med ARKIVET og Falstadsenteret. 

_DSC8004

Løsning

Vår oppgave har vært å lage et system som tilgjengeliggjør opplysninger basert på foreliggende oversiktsverk, gjennomgang av primærkilder i norske og utenlandske arkiver, supplering basert på kontakt med gjenlevende og etterkommere, og kontinuerlig kvalitetssikring.

Prosjektets fire hovedmål, som Bouvet har vært med å utvikle er:

  • Å opprette en online database over personer som ble holdt i fangenskap under andre verdenskrig
  • Å sørge for at navn på personer som ble holdt fanget er tilgjengelig og oppdatert, og på denne måten gi hver og en av disse personene verdighet
  • Å tilgjengeliggjøre ytterligere dokumentasjon fra gjenlevende, etterkommere og andre som kan kvalitetssikre og komplettere opplysningene i registeret
  • Å utvikle og formidle ny kunnskap om norsk og transnasjonal fangehistorie

 Løsningen er presentert på en moderne teknisk plattform, som blant annet benytter seg av .NET Core og GraphQL som back-end. Nettsidene er bygget med React, next.js og Algolia som søkemotor.

Vår kollega Kjetil har vært med å utvikle fanger.no og deler litt om løsningen og sin rolle i prosjektet her: 

Effekt

Digitaliseringen av fangearkivet bidrar til offentliggjøring av norsk krigshistorie. Sammen legger vi til rette for at allmenheten, berørte og administrasjonen på ARKIVET og Faldstadsenteret enklere kan få tilgang - søke og oppdatere i registrene. På den måten er vi med å bevare og tilgjengeliggjøre et viktig stykke norsk historie.

Fanger.no hadde over 23 000 unike besøkende på lanseringsdagen og det var over 1,5 millioner søk og utlistinger i søkemotoren den første uken.

Se mer på Fanger.no

Aftenposten har også skrevet en flott artikkel om nordmenn som satt i fangenskap under 2. verdenskrig og fanger.no. Les artikkelen her.

SigneringmellomBouvetogArkivet

Prosjekt: Digitalisering av Norges krigshistorie

Lenke: https://www.arkivet.no

Tidsrom: 2020

Sektor: Info og kommunikasjon

Ansvarlig kontor: Kristiansand

Kontakt oss

Helene-Tønessen

Helene Tønnessen

Avdelingsleder

helene.tonnessen@bouvet.no

+47 480 43 943