Veien til å bli datadrevet

Første steg for å bli datadrevet er å samle dataen slik at den kan benyttes for å skape verdi. Sammen med Eviny og Microsoft har vi i Bouvet satt opp og begynt å jobbe med Evinys nye dataplattform PIA (Plattform for Innsikt og Analyse).

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Les videre for mer informasjon om hvordan det fungerer, faktorer for å lykkes, verdiskapning og tiden fremover.

 

Hvem er Eviny?

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern, som i over 100 år har produsert ren fornybar energi av vestlandsregnet, og nå jobber de også med å elektrifisere Norge. De ønsker å skape de nye løsningene som nullutslippssamfunnet krever.

I tillegg til å være en av landets største vannkraftprodusenter, leverer de lynlading for elbiler, bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen og jobber for utslippsfrie byggeplasser. De bygger IoT-nett, fibernett, fjernvarmenett, solanlegg, bioenergianlegg og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter.

Nettselskapet BKK frakter strømmen hjem til 450.000 vestlendinger, og er en del av Eviny-konsernet.

I videoen nedenfor blir du bedre kjent med Eviny og deres virksomhet

Hva er PIA? (Plattform for Innsikt og Analyse)

Eviny har et hav av data som både kan benyttes på tvers, men også innen hver tjeneste for å optimalisere driften og de ulike tjenestene levert til kundene.

For å utnytte disse dataene bestemte Eviny seg for å bygge PIA, en dataplattform der data hentes inn fra ulike kilder, hvor de lagres,  kvalitetssikres, og ikke minst sammenstilles i analyser. Her kan også maskinlæring benyttes for å hente ut spesifikk informasjon til organisasjon, kunder eller til bruk for annen teknologi.

Her forteller aktører fra Microsoft, Eviny og Bouvet hva PIA er og hvorfor det er så interessant

 

Hvordan er PIA bygget opp?

Dataplattformen som Microsoft har levert til Eviny kan enkelt forklares som en eske med legoklosser. Den har ulike klosser  i sin skyløsning, men de er helt generiske og kan brukes av alle. Disse er nå tilpasset Eviny og lagt tilbake i andre esker, som de som skal bygge de faktiske løsningene basert på plattformen, kan velge fra. Det gjør at implementasjonstiden går ned, sikkerheten går opp og produktet kommer tidligere på markedet. 

Resultatet er en plattform som Eviny kan bruke til forbedringer i kundeprosesser, i innovasjonsprosesser, i utnyttelse av både nettinfrastruktur og produksjonsanlegg og ikke minst til å utvikle nye produkter. 

Her får du mer innsikt i plattformen 

Mulighetene og gevinstene å hente ut fra et prosjekt som PIA er uendelige. Det betyr å kunne gå fra å ta beslutninger på erfaringsbasert synsing, til å ta dem på kvantitative beslutninger. For eksempel det å utvikle prognosemodeller knyttet til forbruk av strøm.

Pål Asle Reiersgaard i Bouvet

Hvordan er PIA brukt så langt?

Eviny jobber med mange spennende prosjekter på toppen av dataplattformen sin. Blant annet: 

  • Ser de på hvor stort strømforbruket blir i nye havner, basert på data fra Bergen havn og faktisk skipstrafikk i disse havnene. 
  • De ønsker å forbedre oppetiden på hurtigladerne sine. Da kan de raskt analysere hvilke faktiske feilsituasjoner som finnes. De kan for eksempel bruke værdata til å se om det påvirker, og dermed være mer effektive med å sette inn mer målrettede tiltak.
  • De har bygget en lokasjonsmodell for å se om de kunne finne den optimale plasseringen for hurtigladerne sine. Modellen var ikke noe bedre enn den strategien de allerede hadde, men det er samtidig et ekstremt viktig svar på at de er på rett vei i forhold til et område hvor de investerer mye.
  • De har også utviklet multimarkedsanalyse for kraftmarkedet og nettstasjonsanalyse for datterselskapet BKK.

Bli bedre kjent med hva PIA er brukt til i videoen nedenfor

Eviny skal transformeres gjennom digitalisering og det er store forventninger både fra kunder, medarbeidere og samfunnet generelt til at data tilgjengeliggjøres og utnyttes på en helt annen måte enn det som er gjort tidligere.

Svein Kåre Grønås. Konserndirektør teknologi og digitalisering i Eviny

Hvordan skal PIA brukes fremover?

For Eviny er det ekstremt viktig å utnytte ressursene bedre og få ut mer verdi av den infrastrukturen de allerede har bygget og ta de riktige investeringsvalgene fremover. For å lykkes med det er data helt sentralt. Det vil også muliggjøre at de utnytter både energisystemet og ressursene vi har på en god måte. 

Ta gjerne kontakt, så kan vi ta en prat om hvordan din virksomhet kan bli datadrevet. 

Kjetil Molaug
Forretningsområdeleder – Plattform, innsikt og analyse
Plattform, Innsikt og Analyse i Rogaland
Mark West
Leder for Plattform, Innsikt og Analyse i Øst

Bouvet inviterer til gratis frokostseminar 9. februar:


Datadrevet virksomhet – Skap verdier og ta bedre og riktige beslutninger ved hjelp av data.

I dette frokostseminaret vil blant annet Svein Kåre Grønås, Konserndirektør teknologi og digitalisering i Eviny vil dele hvordan de har jobbet med å etablere og bygge sin dataplattform og hvordan den brukes i dag. 
Les mer om meld deg på her

Les om noen av våre tilsvarende prosjekter