Robot for autonom inspeksjon av rullebaner

Roboxi utvikler verdens første robot for autonom inspeksjon av rullebaner. Bouvet har vært med å utvikle løsninger som gjør roboten i stand til å løse oppdrag på rullebanen.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Utfordring

Flyplasser er ofte store i areal, og det er mye infrastruktur som skal overvåkes og vedlikeholdes. Daglig utføres det en rekke inspeksjonsrunder og rutineoppgaver for å sikre en trygg og forsvarlig drift. 

Oppgavene er i dag manuelle operasjoner som utføres av flyplasspersonell. De er tidkrevende, og det er viktig å sørge for at de blir utført til riktig kvalitet fra gang til gang – og fra lokasjon til lokasjon. 

Selv små fremmedlegemer på en rullebane kan utgjøre en stor fare dersom de ikke blir oppdaget. 

Roboxi har utviklet en autonom robot og et digitalt økosystem som skal hjelpe personellet med å sikre fri bane for flyene. Et team fra Bouvet har bistått i utviklingen.

– Vi er utrolig stolte som får lov til å være med på denne reisen, og det er en sann glede å se roboten trille på Avinors rullebaner, forteller Svein Olav Hegerland fra Bouvet i Haugesund. 

Om Roboxi

Roboxi er en spesialutviklet, helelektrisk robot som navigerer selvstendig på rullebaner. Roboten skal gjøre arbeidshverdagen til flyplasspersonell lettere, sikrere og datadrevet.

Roboxi inngår i Avinors teknologiportefølje og er støttet av Innovasjon Norge. Roboxi utforsker potensialet for 5G-teknologi og kunstig intelligens i luftfarten, for å møte fremtidens utfordringer og muligheter. 

Roboten er også utstyrt med en ekstern operatørstasjon for overvåkning og manuell førerkontroll. Ved å kombinere, tolke og forstå sensordata kan den utføre inspeksjonsrelaterte oppgaver som i dag er manuelle operasjoner. 

Noen oppgaver som utføres av Roboxi: 

  • FOD-sjekk (Foregin Object Debris): Avdekke og fjerne fremmedlegemer på rullebanen 

  • Lys-sjekk: Verifisere at lys og andre signalkilder fungerer slik de skal 

  • Tilstand rullebane: Overvåke og kartlegge sprekker i asfalt på rullebane 

  • Fugler: Skremme bort fugler på og langs rullebanen 

Bilde av Roboxi sin robot på en rullebane på en flyplass. Foto: Roboxi

Løsning 

Den høyteknologiske roboten og det digitale økosystemet skal automatisere ulike inspeksjonsoppgaver på rullebanene. Ved å utnytte nye teknologier innen kunstig intelligens og maskinlæring er roboten i stand til å løse flere inspeksjonsoppgaver. 

 

large-3803.png

– Teknologien er i en rivende utvikling, og det dukker stadig opp nye open source modeller som overgår sine forgjengere. Det er viktig for oss å holde oss oppdatert slik vi kan utnytte den beste teknologien i våre prosjekter, forteller Torbjørn Bratland, utvikler i Bouvet. 

 

 Eventuelle funn fra roboten blir kategorisert og merket med GPS-posisjon. På den måten får operatørene en rask oversikt over fremmedlegemer og defekte lys langs rullebanen. 

 

Tre bilder av Roboxi sin robot i ulike vinkler. Foto: Roboxi

 

Roboten rapporterer også data til Roboxi sin skyplattform. Innsamling av data legger til rette for:

  • Datadrevne beslutninger og trending av hendelser. Operatører kan på en rask og effektiv måte få oversikt over status på flyplasser på tvers av geografisk lokasjon. 

  • Automatisert og konsekvent rapportering av avvik. En robotisert løsning reduserer risikoen for menneskelige feil og og sørger for at innrapportering og datainnsamling skjer på en konsekvent måte. 

  • Autogenererte arbeidsordrer for flyplassens vedlikeholds personell. Når avvik oppdages, kan det utløses arbeidsordrer i flyplassens vedlikeholdssystemer. Dette kan for eksempel være å skifte en defekt lyspære eller fjerne et fremmedlegeme som ligger på rullebanen.

– Vi er mektig imponerende å se hva gjengen i ROBOXI får til. De har på en forbilledlig måte utnyttet det teknologiske kvantesteget som vi har sett de siste to årene - et kvantesteg som vi bare så vidt har begynt å se effekten av.

Svein Olav Hegerland, Bouvet

svein Olav Hegerland.png

 

Kontakt oss 

Svein Olav Hegerland
Enhetsleder dataplattform, analyse og autonome systemer

Se flere av våre prosjekter sammen med industrien