Digitalisering av tungtransport og anleggsarbeid

I samarbeid med Bouvet har Stangeland Maskin samlet all dataen sin i en dataplattform som har gitt grunnlag for flere innovative løsninger, blant annet en kartløsning, gartnerapp, transportløsning og dashbord i Power BI.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Bakgrunn

Stangeland Maskin har over 100 aktive anlegg og maskiner hvor det jobber både maskinoperatører, planleggere og gartnere.  

De siste årene har Stangeland hatt et stort fokus på digitalisering og en økende andel av maskinene har blitt koblet til internett og utstyrt med sensorer som kan gi dataen nytt liv i skyen.

For å utnytte dataen startet vi et samarbeid om å utvikle en dataplattform og siden har vi utviklet flere løsninger som alle er basert på dataen dataplattformen generer. 

Digitaliseringen har ført til at Stangeland har kunnet redusere bruken av maskiner, et lavere klimaavtrykk, bedre analysemuligheter og en mer effektiv drift som gir brukerne økt arbeidsglede. 

Stangeland Maskin har spisskompetanse og en ledende posisjon innenfor entreprenørbransjen, i kombinasjon med Bouvet sin tekniske implementering av digitale løsninger, gir svært gode resultater og skaper vinn-vinn-situasjon for begge selskapene.

Om Stangeland Maskin

Stangeland Maskin AS jobber hovedsakelig med infrastruktur og grunnarbeid som inkluderer alt fra bygging av vei, jernbane, havner, vindparker, bolig- og næringsområder, vannkraftverk og flyplass samt vann/anlegg, bredbånd/gass/el fjernvarme, transport mm.
I denne forbindelse har Stangeland etablert landets mest moderne og komplette bil- og maskinpark.

Les mer om Stangeland her.

Hør Stangeland og teamet fra Bouvet fortelle om dataplattformen

Dataplattform for innovasjon

Data er selve kjernen og grunnlaget til Stangeland sine nye løsninger. Data hentet fra systemene og maskinene deres samles og bearbeides i dataplattformen, som er bygget i Microsoft Azure. Dataplattformen henter informasjon fra over 30 ulike datakilder.

På toppen av plattformen har vi brukt ulike teknologier og verktøy, ut ifra hva som gir mest verdi for den enkelte løsningen.

De nye løsningene består av kombinasjoner med skreddersydde applikasjoner basert på .NET og React, i tillegg til lavkode-verktøy som Power Platform.

Etter at vi samlet alle dataene våre, og knyttet det til data fra 30 ulike systemer har det gitt oss en helt ny hverdag og ny kunnskap

Tommy Stangeland, Daglig leder i Stangeland Maskin

Les mer om løsningene her: 

Dashboard i Power BI

Vi  har vært involvert i digitaliseringen av Stangeland Maskin siden juni 2020.

Det hele startet med å gjøre store forbedringer på rapporteringsløsningen. Tidligere ble det brukt mye kapasitet på å holde liv i manuelle excel-rapporter.

Disse rapportene er erstattet av moderne Power BI-rapporter og resultatet er mer tidsriktige rapporter med sammenstilt innhold fra alle aktuelle systemer. Rapporter har nå en høyere oppdateringsfrekvens og oppdateres i tilnærmet sanntid.

Rapportene gir også en god oversikt over Stangeland Maskin sine inntekter og kostnader, og er blitt et viktig verktøy i produksjonsoptimaliseringen. I dag har de en bedre oversikt over utstyrsparken og selskapets ressurser.

Kartløsning

Stangeland sine koordinatorer fikk høsten 2020 et nytt viktig verktøy i form av en ny kartløsning. Her vises en oversikt over alle kjøretøyene til Stangeland i sanntid. Løsningen har gjort det mulig å være mer proaktiv i ruteplanleggingen.

Gartner-app

Stangeland var tidlig ute med å benytte Power Platform til å lage små, enkle applikasjoner til å registrere produksjonsdata fra stasjonære og mobile knuseverk.  I ettertid er det utviklet mange flere Power Apps. En av de nyeste og mest komplekse Power Appen til Stangeland benyttes av Gartneravdelingen. Den benyttes på over 100 ulike anlegg som Stangeland sine gartnere har skjøtselsansvaret for i sommerhalvåret. 

Gartnerappen har både kart og bildefunksjon for dokumentering av avvik og tilleggsarbeid, og den danner grunnlaget for kostnadskontrollen til hvert anlegg. Appen er tilgjengelig på flere språk. 

 
 
Stangeland_2.jpg
 

Transportplanlegger

Stangeland har over 100 aktive anlegg som har behov for å transportere masse inn og ut. Disse betjenes av 80 egne lastebiler. Det er helt essensielt å ha et godt styringsverktøy for transport for å kunne ha en kostnadseffektiv drift av transportoppdrag. 

I mars 2022 ble Transportplanleggeren til Stangeland lansert. Sjåførene har fått et forbedret digitalt grensesnitt som viser alle tildelte oppdrag oppdatert i sanntid. Det er en stor forbedring for sjåførene, samtidig som planleggerne har fått en større fleksibilitet til å replanlegge og optimalisere oppdragene på tvers av prosjektene. 

I de ulike prosjektene og ute i feltet er det nå mulig å bestille transportoppdrag fortløpende. Den nye løsningen har gitt en bedre struktur og forutsigbarhet for koordinatorene hos Stangeland. 

Stangeland_3.jpg
 

Stangeland Maskin sin visjon om å være ledende i sin bransje passer perfekt med vår visjon om å gå foran og bygge fremtidens samfunn.

Bouvet-teamet hos Stangeland

Tett samarbeid på tvers av fagmiljø

Stangeland Maskin er et selskap som er fremoverlent og som gripermulighetene digitalisering og ny teknologi gir, det har gitt grobunn for et godt samarbeid. 

Fokus for oss har hele tiden vært å lage løsninger som gir mest verdi for Stangeland, og det har vært et tett og godt samarbeid med ulike fagmiljøer i Stangeland og i Bouvet, forteller Ulversøy. 

IT-sjef i Stangeland Maskin, Tor Kjetil Frøiland, supplerer med at de opplever at det er en gjensidig glede å jobbe sammen med utfordrende oppgaver og løsninger. I tillegg er det en stor fordel at teamet som kommer til oss er det samme, noe som resulterer i at de kjenner oss godt og forstår vårt behov.

– For oss i Bouvet har det vært veldig inspirerende å se hvordan nye løsninger forbedrer hverdagen til ansatte i Stangeland Maskin.  Sammen har vi klart å utvikle løsningene på en kostnadseffektiv måte som har gitt Stangeland stor verdi for investeringene de har gjort innen digitalisering, avslutter Ulversøy.