Automatiserer kraftreservene til Norge og Sverige

Utvikler Lyubov Okhicheva jobber til daglig i et prosjekt for Statnett og Svenska kraftnät sin samarbeidsorganisasjon Fifty. Oppgaven hennes er å automatisere manuelle rutiner for å ta i bruk kraftreserver.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

– Bærekraftige energikilder er ferskvare. Ved å automatisere kraftreservene kan vi sørge for at kraften blir brukt mest mulig effektivt, sier Lyubov og forteller videre at prosjektet gjør mer enn å bare fristille ansatte til andre arbeidsoppgaver. 

– I utgangspunktet er det å regulere kraftreserver en vanskelig oppgave for oss mennesker. Programvaren vår kan gjøre en bedre jobb og på sikt utnytte kraften bedre, slik at kraftprisene kan reduseres, udyper Lyubov. 

Som utvikler jobber hun med ny funksjonalitet og vedlikehold av system som brukes av kraftprodusentene for å sende sine tilbud om kraftprodusering. 

–Tilbudene kommer til felles system, som vil videre automatisk beregne ubalanse prognose og ta en beslutning om hvilken av tilbudene vil bli plukket. Jeg jobber også veldig tett sammen med DevOps team for å etablere pipeline for automatisk «end to end testing», sier hun.

Utover det å være utvikler, har hun også ansvaret som «security champion», der oppgaven har vært  å sørge for sikkerhetsbevissthet i teamet, ta opp sikkerhetsspørsmålet og bidra til å håndheve beste praksis for sikkerhet. 

––Arbeid i denne rollen inneholder for eksempel evaluering av kode for sikkerhetsproblemer, evaluere behov og omfang for penetrasjonstesting, arbeid med trusselmodellering og risiko- og sårbarhetsanalyse, forteller Lyubov som synes dette er et kjempespennende prosjekt som har bydd på utfordrende oppgaver.

–Vi jobber med moderne teknologi, noe som er veldig lærerikt. I tillegg er det et bra team, hvor vi har jobbet sammen og lærer mye av hverandre, avslutter Lyubov .

Temaer

Mer om arbeidet vårt i Statnett