Produktleder: Mer enn bare en tittel

– En produktleder må ha både teknisk forståelse og forretningsinnsikt, og fungerer som et bindeledd mellom to verdener. Møt en av våre konsulenter i Statnett som forteller mer om hvordan hun jobber og hvorfor rollen er så viktig.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


En produktleder definerer og leder utviklingen av et produkt ved å balansere forretningsmål, teknologi og brukerbehov, noe som er avgjørende for produktets suksess og selskapets innovasjonsevne.

1517595239767.jpg
 Foto: Emilie Falkberger

Emilie Falkberger har de siste 3,5 årene jobbet med dette i Statnett og forteller at en produktleder styrer teamet sitt både strategisk og operativt og er med på å sørge for at teamet har de verktøyene og informasjonen de trenger. Hun  påpeker at det er essensielt for en produktleder å se fremover og forberede teamet på fremtidige utfordringer og forventninger. Derfor er det avgjørende å utarbeide en plan tidlig, slik at teamet kan prioritere de mest kritiske funksjonene som brukerne vil trenge ved spesifikke tidspunkter.

– Det er Business Owners som legger overordnet strategi og føringer for produktet. Produktet er en del av en større leveranse som må gå live høsten 2024 så vi har noen rammer å forholde oss til med tanke på det, ellers er det min oppgave å sørge for at disse beslutningene støttes av klare behov og dialog med brukerne, og eventuelt foreslå andre saker som kan skape merverdi for Statnett, forteller hun.

Baner vei for ny utvikling i Statnett

Hva slags verdi bidrar en produktleder med i utviklingsteamene i Statnett?
– I Statnett får jeg være med å bane vei for ny utvikling og hjelpe teamet med helhetsforståelse av oppdraget. Det er viktig for meg at de forstår hva vi skal lage og hvorfor. Derfor har vi ukentlige møter der vi går igjennom nye brukerbehov, sier Emilie som legger til at utviklerne er med i planleggingen og kommer med innspill og forslag til hvordan Statnett kan skape gode produkter og tjenester. 

– For teamet er det viktig at jeg har kontinuerlig dialog med alle relevante parter om det er business owners, operatører, UX og design, funksjonell arkitektur, IT drift eller andre team eller roller i linjen der vi har avhengigheter, slik at vi får raske avklaringer til planlegging.

Brukerhistorier, skillet mellom produktutvikling og prosjekter

Emilie sier at hun anser det som spesielt viktige å jobbe godt med brukerhistorier, demoer, testing og feilsøking som en nøkkel til å forstå og møte brukernes behov.

– Jeg mener at det er viktig at en produktleder kan bryte ned store komplekse oppgaver i mindre biter slik at det blir enklere å utvikle og levere verdi i hver enkelt brukerhistorie. Dette krever at jeg som produktleder har god domeneforståelse.

 – Mens prosjektledelse ofte er mer fokusert på tidsfrister, budsjetter og leveranser, er produktledelse dypt forankret i produktets levetid og utvikling. En produktleder må ha både teknisk forståelse og forretningsinnsikt, og fungerer som et bindeledd mellom de to verdenene, forteller hun. 

Testing og feilsøking

– Jeg bruker også en god del tid på testing og feilsøking. Jeg tester løsningen utviklingsteamet har levert for hver enkelt brukerhistorie i det vi kaller kontrollpunkt. Dette må jeg gjøre for å sikre at alle forretningsmessige krav er levert før deploy til produksjonsmiljøer.

Lager tjenester som sikrer at strømmen er på

– Som produktleder er jeg med på å utvikle produkter for automatisert balansering i kraftsystemet. I dag håndteres alle reserver manuelt for hver time. I vårt nye system vil mesteparten håndteres automatisk fra kvarter til kvarter. Vi lager også produkter for å kunne håndtere kritiske hendelser i kraftsystemet.

Det viktigste for meg som produkteier er å kunne bidra med kunnskap om kraftsystemet, domenet, brukerne og selskapet til utviklingsteamet. I Statnett kreves det en del kunnskap om kraftsystemet for å kunne lykkes i rollen. Vi holder på med komplekse IT-løsninger for samfunnskritisk infrastruktur og om man ikke innehar denne fra før, vil man bruke mye tid på å opparbeide seg slik kunnskap. Produktteam er varige og det er blitt vanligere å ansette produktledere fast, fremfor å leie inn eksterne til denne rollen.

Lars S. Hellebust, intern produkteier i Statnett Autobal prosjektet

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt 

Stine Forland
Avdelingsleder
Line E. Elvsveen
Avdelingsleder
Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig kurs

Flere av våre historier og projekter