Smart transport med data i førersetet

Bergen kommune har over lengre tid jobbet med å gjøre mobiliteten i egen by både smartere og mer effektiv gjennom innovativ bruk av data. Sammen med Bouvet har det resultert i mange nytenkende og spennende prosjekter. Konsulent Ynge Kvinnsland har vært med på flere av dem.

Redaksjonen

– Dette er en del av digitaliseringsprosjektet til Bergen kommune. Ved å samle egne og eksterne data i skyen, kan vi sette dem sammen og bruke de til å både forstå sammenhenger og bygge nye tjenester, og det har enorm verdi.

Jeg har, blant annet, jobbet med en skyløsning som innhenter data fra mange ulike kilder i infrastrukturen Bergen og strukturer det i et dashboard, slik at ulike interessenter enklere kan ta beslutninger og se sammenhenger.

– Datadeling var tilgjengelig for kommunen tidligere, men prosessene var lange og tungvinte. De får nå raskere tilgang til en stor mengde data, og kan enkelt identifisere og hente ut relevant data og bruke det i konkrete transport-tiltak, forklarer Yngve.

Utviklingen av en datasjø, en mobilitetsplattform og et laboratorium for smarte transportløsninger er også blant de svært spennende tiltakene som har blitt gjennomført i prosjektet. Alt dette er med på å gjøre Bergen til en smartere by, sier Yngve.

Han legger til at moderne tilnærminger til mobilitet er avgjørende i utformingen av fremtidens transportløsninger, og i den sammenheng er sky-teknologi og optimalisering av datafangst- og bruk viktige brikker.

– Datasjøen har vi bygget opp med sky-teknologi, og det å stå i front med teknologi er kult. Kommunen formulerte behov for hva datasjøen skal kunne og levere, men her har vi i stor grad formet hvordan løsningen skal bli. Det er jeg stolt av, forteller Yngve. 

– Det har vært ekstremt lærerikt å jobbe med dette digitaliseringsprosjektet. Før jeg begynte i Bouvet jobbet jeg med software-utvikling, og selv om det var spennende, ønsket jeg å utvide verktøykassen min. Det har jeg virkelig fått til, og nå er jeg i mye større grad utstyrt til å jobbe i et prosjekt fra A til Å. I tillegg må jeg få si at det har vært en glede å jobbe med Bergen kommune. Kommunen er visjonsrik og fremoverlent, og folkene er engasjerte og dyktige med stort driv, sier Yngve.   

Temaer