5 tips for å integrere universell utforming i prosessen

Universell utforming handler om å gjøre noe best mulig for flest mulig, og er et premiss for å gi like muligheter for dine brukere, både til å få informasjon og å utføre oppgaver. Effektiv kvalitetssikring av universell utforming krever blant annet forankring i organisasjonen og god planlegging, så her skal vi gi 5 tips på hvordan du kan integrere universell utforming i produktutviklingen.

Torbjørn Helland Solhaug

Publisert:

3. april 2024

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Frustrated annoyed woman confused by computer problem, annoyed businesswoman feels indignant about laptop crash, bad news online or disgusting video on web, stressed student looking at broken pc

1. Skap forståelse for hvorfor #uu er viktig

Mange har en opplevelse av at universell utforming bare handler om lovkrav som man må oppfylle, og da blir det vanskelig å skape motivasjon for å møte disse kravene. Særlig når lovkravene historisk sett ikke har blitt fulgt godt opp av myndighetene grunnet for lite kapasitet.

Men universell utforming handler først og fremst om brukernes behov - i digital kontekst å gjøre det mulig (og helst enkelt) for alle å ta til seg informasjon og håndtere grensesnittet. Hvis teamet ditt og viktige interessenter allerede har den forståelsen: supert! Hvis ikke bør du legge litt innsats til å dreie forståelsen. Hvis du lykkes med å heve forståelsen for universell utforming, kan du samtidig tilfredsstille en del behov som din virksomhet har, og dessuten legge til rette for bedre samfunnsøkonomi.

Vi har samlet noen motivasjonspunkt i artikkelen Universell utforming - viktig for sosial bærekraft.

2. Sjekk tidlig

Hvis du har et funksjonelt krav, vil du neppe finne på å vente helt til lansering med å teste at dette fungerer. Vi håper at du som minimum:

  • gjennomgår designskisser for å vurdere om den planlagte funksjonaliteten er korrekt i henhold til virksomhetskrav, intuitiv for brukerne og i henhold til grafiske retningslinjer
  • tester i teknisk testmiljø for å teste integrasjoner, arbeidsflyt og lignende

Vi oppfordrer til at du tilnærmer deg universell utforming på samme måte, i stedet for det vi dessverre ser veldig ofte: kvalitetssikring av universell utforming gjøres først etter at produktet er lansert. Hvis du tester tidlig, unngår du å bruke penger på å lage feil ting, eller at du må "lappe inn" ting som ble avglemt på veien.

Kravene til universell utforming kan grovt sett deles opp i:

  • funksjonell design, for eksempel valg av skjemaobjekt, validering i skjema og hvordan navigasjonen skal fungere
  • visuell design, for eksempel typografi, fokusmarkeringer, farger og kontraster
  • teknisk implementering, for eksempel korrekt kode og mulig å navigere med tastatur
  • innhold, for eksempel korrekt brukt av mellomtitler og alt-tekster på redaksjonelle bilder

Ved å luke ut feil tidlig, og gjøre forbedringer på det funksjonelle før du bruker tid på det visuelle, sparer du tid, og det samme gjelder for visuelt vs frontend. Det sagt: ikke glem at vi bør jobbe smidig, så vi sier ikke at alt må være klart funksjonelt før dere går videre til visuelt. Tenk heller på komponentnivå - ikke bruk tid på visuell design av menyen før menykonseptet er landet, og ikke bruk tid på visuell design av skjemaobjekter før dere vet at dere trenger dem.

3. Sjekk på nytt

Universell utforming er et kontinuerlig arbeid når vi arbeider smidig. Det kommer stadig nye funksjoner og nytt innhold, kanskje oppdaterer dere eller bytter teknologi/rammeverk, og det kan selvsagt også skje regresjonsfeil. I tillegg ser vi veldig ofte at enkelte feil skjules bak andre feil, for eksempel at objekter ikke har vært tilgjengelig for tastaturnavigering, og først når det er fikset blir det mulig å oppdage at disse objektene heller ikke har god fokusmarkering.

Eksempel på menyknapp.
Fra ikke tilgjengelig med tastatur, via svak fokusmarkering til tydelig fokusmarkering.

Når du har et fungerende produkt, oppfordrer vi derfor til å ta ny sjekk når utbedringer fra første gjennomgang er utført, for å finne det som eventuelt var skjult tidligere. I tillegg anbefaler vi jevnlige sjekker av universell utforming, også på de tingene som har fungert bra tidligere.

4. Ta det ekstra skrittet

Lovkravene er basert på nivå AA av Web Content Accessibility Guidelines, versjon 2.0 for private og versjon 2.1 for offentlige virksomheter. Utfordringen er at WCAG-kriteriene er utformet av en arbeidsgruppe som må være enstemmig enig om før kriteriene blir etablert. Det medfører at det er en rekke brukerbehov som ikke er dekket på en god måte, og det er også en god del kriterier på AAA-nivå som er viktig for brukerne.

Vi anbefaler derfor at dere følger UU-tilsynets oppfordring: WCAG er ikke fasit! I sine veiledningstekster har de derfor en rekke anbefalinger som går utover lovkravene - det er til og med enkelte artikler som bare inneholder anbefalinger. Videre ble WCAG 2.2 lansert i oktober 2023, og vi har skrevet litt om de nye kriteriene - her er det mye bra med tanke på god brukeropplevelse.

5. Alle i teamet bør kunne ta hånd om de lavthengende fruktene

Universell utforming er et ganske omfattende tema - vår sjekkliste internt inneholder over 160 punkter - men det er ikke alle som er relevante alltid, og det er mange av dem som går utenfor lovkravene. Enkelte av disse krever også noe inngående kompetanse for å kunne teste på en god måte.

Likevel er det en del viktige ting som er utrolig enkelt å teste selv, som vi anbefaler blir en innarbeidet del av arbeidshverdagen til designere, utviklere og testere. Vi har samlet noen tips til hva du bør inkludere i din egen kvalitetssikring på Lavthengende frukter for å bedre universell utforming.

Lære mer?

Vi håper du ble litt inspirert på veien, og at tipsene over kan hjelpe deg å heve kvaliteten på produktene du jobber med. Hvis du ønsker å lære mer, kan du for eksempel delta på våre kurs:

Kontakt oss

Torbjørn Helland Solhaug