Fra prosjekt til produkt - hva innebærer endringen for virksomheten?

En smidig transformasjon innebærer en fundamental endring i hvordan organisasjonen tenker, planlegger og samarbeider for å øke hastigheten og fleksibiliteten i leveransen av produkter og tjenester til kundene. For å oppnå dette, krever en smidig transformasjon endringer i strategi, struktur, prosess og kultur.

Redaksjonen, Marte Bonnegolt

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Konsulent i Bouvet, Ole Kristian Nystrøm, har erfaring fra flere prosjekter som har vært igjennom en smidig transformasjon og deler hva disse endringene innebærer for en virksomhet. 

Ole_Kristian.jpg
 

Endring i strategi handler om å fokusere på langsiktig verdiskapning

Det betyr å ha en helhetlig visjon og å sette klare mål for hvordan man vil oppnå den. En smidig transformasjon innebærer også å være åpen for kontinuerlig læring og tilpasning i henhold til behov og brukere.

– Tradisjonelt sett har leveransefokus vært en vanlig tilnærming for å sikre at prosjekter blir levert i henhold til planen. Det innebærer å dele opp prosjekter i milepæler og følge opp tid, omfang og kostnader, sier Ole Kristian. 

Han forteller videre at fordelen med den alternative tilnærmingen er at man er tett på brukeren for å se om det man jobber med faktisk gir verdi.

 – I en resultatorientert organisasjon er det viktig å verifisere at initiativer påvirker målene som er definert i forkant, i riktig retning. Fokuset er eksternt, og verdien som skapes for sluttbrukeren må måles kontinuerlig for å sikre at organisasjonen jobber mot de riktige resultatene, sier han. 

Endringer i struktur handler om å bygge organisasjonen rundt en smidig tilnærming

Det kan bety å fjerne hierarkier og skape mindre team med større ansvar og mer autonomi..
–Ved å fremme samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av avdelinger, kan organisasjoner øke effektiviteten og kvaliteten på produktene og tjenestene de tilbyr. Dette kan også øke trivsel og engasjement blant de ansatte, da de får mulighet til å jobbe sammen med kolleger fra forskjellige avdelinger og lære nye ferdigheter.

Ifølge Ole Kristian er det flere måter en virksomhet kan organisere seg på for å oppnå balanse mellom spesialisering og samarbeid på tvers av avdelinger. 

–En god løsning er å opprette kryssfunksjonelle team som består av medlemmer med ulike ferdigheter og spesialiseringer, noe som bidrar til å bryte ned siloer og øke samarbeidet og kunnskapsdelingen

Endringer i prosess handler om å legge til rette for kontinuerlig forbedring og tilpasning i leveransen av produkter og tjenester

Her kan en virksomhet for eksempel iverksette smidige metoder og teknikker som gir en mer iterativ og gradvis tilnærming til utvikling og leveranse. Det betyr også å endre hvordan man samarbeider med kundene og tar imot og integrerer feedback, sier Ole Kristian og gir eksempler.

–Tidligere var det en tendens til å opprettholde status quo når det gjaldt både tankesett og arbeidsmåter. Det var en lav vilje til å endre, og en motvilje mot å teste nye arbeidsmetoder. Jeg mener det er svært viktig ha et høyt fokus på å bli en selvforbedrende og en lærende organisasjon i alle ledd. Kontinuerlig læring og forbedring bygges inn i alle team, prosesser og i produktutvikling som gjeldende tankesett og måte å jobbe på.

Endringer i kultur handler om å skape et miljø som støtter smidige prinsipper og verdier

Det betyr å skape en kultur for tillit, åpenhet, læring og samarbeid, og å fjerne hindringer som kan begrense innovasjon og kreativitet. Det kan bety å ha en flat organisasjonsstruktur, gi teamene større frihet til å ta beslutninger og å legge til rette for kunnskapsdeling og læring på tvers av organisasjonen.

–Det er viktig å skape et psykologisk trygt arbeidsmiljø der alle ansatte føler seg komfortable med å utfordre og stille seg kritisk til etablerte sannheter, og å eksperimentere for å lære mer. Skap et miljø hvor det er trygt å dele suksesser og feil, og hvor vi kan lære av hverandre på tvers av organisasjonen, sier Ole Kristian avslutningsvis. 

Lytt til podcasten: Fra prosjekt til produkt – konsulentens rolle

Einar fredriksen.png

Learn Tech har i samarbeid med Bouvet og konsulent Einar Fredriksen belyst konsulenten roller for produkt- og forretningsutvikling i en egen podcast. I denne snakker Einar om å skape tillit mellom bestiller og utvikler, samt brukervennlige løsninger og verktøy som kan være nyttig å ha med seg i bransjen.

 

 

Mer om våre historier og prosjekter

Ta gjerne kontakt om du vil vite hvordan vi kan hjelpe din virksomhet

Les om våre kurs i smidig