Brukertest - forsidebilde

Ekspertene med klar tale: Testing er noe av det viktigste du gjør – så lenge du gjør det riktig

Redaksjonen 
18. des. 2019

Det er få som har så mye erfaring med testing som testguruen, Lloyd Roden og vår egen avdelingsleder for test i region Øst, Kristin Melsnes. Sammen er de enige om at god og effektiv testing er en av de lureste og billigste investeringene du kan gjøre i et IT-prosjekt!

Kristin Melsnes jobber som avdelingsleder i Bouvet med fagansvar innen test, og er også rådgiver for testledere internt og eksternt. Lloyd Roden har over 30 års erfaring fra IT-bransjen som både utvikler og testleder, og holder også jevnlig både kurs og foredrag hos kursavdelingen her i Bouvet. Vi utnyttet derfor muligheten til å ta en liten prat med Lloyd for å høre litt mer om hvorfor han mener testing er så viktig, og hva som kjennetegner gode tester

Vær effektiv og gjør det morsomt

12. april holdt Lloyd Roden et foredrag på et frokostmøte i Bouvet om hvordan du kan være mer effektiv når du tester, selv om ressursene er få og tiden ofte er knapp. Hans erfaring er nemlig at vi nesten alltid har dårlig tid og lite ressurser, samtidig som vi hele tiden blir bedt om å levere bedre kvalitet. Men hvordan er dette egentlig mulig?

– Vi er nødt til å jobbe smartere og ikke hardere når vi tester. Vi må ta tilbake kontrollen over tiden vår. Hvis andre bestemmer over timeplanen din og oppgavene dine, kan dette gå ut over effektivitet din. Samtidig er vi nødt til å ha det gøy når vi er på jobb. Gjør derfor testingen til noe gøy, som for eksempel en konkurranse eller et spill – på den måten blir testingen satt i system, samtidig som det blir morsommere og mer effektivt, forklarer Roden.

Se hvordan åtte av våre dyktige kolleger løste denne utfordringen ved å lage «Det store Bugfikserspillet»!

Lloyd Roden
Lloyd Roden, foredragsholder om blant annet effektiv testing.

En billig investering

I følge Melsnes er det liten tvil om at gode tester på riktig tidspunkt i utviklingsprosessen er en billig investering som kan spare deg for mye tid og ressurser. Det hele handler om risikominimering. Det er viktig at vi bruker tid og krefter for å utvikle de riktige løsningene.

– Hovedmålet med å teste er å minske antall feil, blant annet for å forhindre nedetid, samt sørge for at førsteinntrykket og opplevelsen til de som skal bruke løsningen er så bra som mulig. Få ting kan være så ødeleggende for en app eller nettside som en skikkelig dårlig brukeropplevelse. «Fail fast», eller «Tidlig testing», er et lean-prinsipp som Melsnes er stor tilhenger av. Å fikse feil tidlig og i den fasen de oppstår, er mye billigere, og krever vesentlig mindre koding, enn å fikse feil du finner sent i utviklingsløpet eller rett etter lansering, forklarer Melsnes.

“Dos and don´ts”

Når Lloyd snakker videre om suksessfull testing, trekker han blant annet frem hvilket perspektiv testene blir gjort ut ifra som en viktig suksessfaktor.

– Du må alltid teste ut ifra tanken om at sluttproduktet skal være godt nok til å bli lansert. Fokuser alltid på helheten, og tenk alltid på hvordan ting henger sammen. I tillegg anbefaler jeg å automatisere så mye av testene som mulig. Spesielt de kjedelige og repeterende tingene, som for eksempel manuelle regresjonstester. På denne måten kan vi som testere bedre utnytte våre egenskaper og ekspertise, samtidig som vi i større grad får tid og mulighet til å ha den essensielle variasjonen du behøver å ha i testene, poengterer Roden.

Kursdeltaker som er engasjert
Vår kursavdeling holder hele tiden relevante kurs og frokostseminarer for deg som vil lære mer om ditt fagfelt, eller kanskje noe helt nytt. Her fra kurset: ISTQB Advanced Test Manager

Se våre kurs for prgramvaretsting her!

På motsatt side av saken, trekker Roden frem to viktige ting du alltid må unngå å gjøre når du tester.

– Unngå også for mye og for detaljert testdokumentasjon. For mye dokumentasjon svekker effektiviteten drastisk. Samtidig er det viktig at vi ikke har for mye fokus på kvantitet. Om kvaliteten på testene er gode, og de riktige teknikkene blir brukt, kan 10 tester være bedre enn 1000 tester. Du må vite hva du skal se etter og ikke bare teste for å teste. Vi må også sørge for at bestillere av testene forstår dette, slår Roden fast.

Ifølge Melsnes, er gode kommunikasjonsevner og empati veldig viktige egenskaper hos en som jobber med test. Du skal selvfølgelig være fornøyd når du finner en feil, men hvordan du kommuniserer dette videre til teamet, har mye å si for både fremdrift og resultat.

– Det gjelder å skape gode relasjoner mellom tester og team. Alle må jobbe for et proaktivt miljø hvor vi jobber sammen for å unngå at feilene kommer, gjennom å teste tidlig og kvalitetssikre hele veien. Å teste handler kort oppsummert om forebygging, gode relasjoner og effektivitet, slik at vi kan minimere feil, samt skape best mulig produkt og verdi for kunden, poengterer Melsnes.

Kristin Melsnes
Kristin Melsnes, avdelingsleder i Bouvet med fagansvar innen test.

Testing i Bouvet

Testing er et etterspurt fagområde i Bouvet, og vi har en egen avdeling for Test og Testledelse med eksperter som har stor kunnskap i å etablere overordnede teststrategier og helhetlige testprosesser for våre kunder. De har solid erfaring med planlegging og gjennomføring av tester, samt rapportering av produktkvalitet. Vi har også rådgivere som har spesialisert seg på testautomatisering.

Ting vi kan: Test og kvalitetsstyring

– Forretningsideen til testavdelingen i Bouvet er å trygge kvaliteten og øke verdiskapningen hos våre kunder (både internt og eksternt). Våre testere sitter både i Bouvet sine leveranseprosjekter, hvor de er med fra start til slutt og jobber med kvaliteten på løsningene som utvikles, samt i prosjekter i regi av våre kunder, hvor de bidrar som rådgivere og tilretteleggere blant annet for kundens akseptansetesting og ende-til-ende testing. Vår viktigste jobb er å redusere risikoen for at virksomhetskritiske feil kommer ut i produksjon. Dette innebærer at vi holder et høyt faglig nivå og at vi kontinuerlig utvikler tjenester og kompetanse utfra trender og behov i markedet, utdyper Melsnes. Et av de største konkurransefortrinnene vi har som testledere i Bouvet er at vi jobber tett med andre sterke fagmiljøer i Bouvet, avslutter Melsnes.