Slik får du ut gullet i tverrfaglig samarbeid

Det beste med å jobbe tverrfaglig er muligheten det gir for å lære fra forskjellige perspektiver, noe som fører til mer innovative løsninger og en dypere forståelse av komplekse problemer. Mange opplever likevel at det er enklere å jobbe med folk som tenker helt likt som deg, men det gir ikke nødvendigvis bedre sluttresultat, snarere tvert i mot. En nøytral fasilitator vil sørge for at arbeidsmøter, workshops eller innovasjonsprosesser blir mer effektive og målrettede.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Tverrfaglig samarbeid kan være vrient

Når representanter fra ulike fagfelt samles, oppdager vi ofte at vi bruker forskjellige ‘språk’, og det er ikke alltid gitt at vi har en felles forståelse av problemet vi skal løse. Arbeidsmøter eller workshops kan fort oppleves kaotiske og ineffektive. 

Dyrt med dårlig workshop

Å samle en mengde mennesker i flere timer er en betydelig investering. Sørg derfor for å sette tydelige mål for workshopen, og planlegg opplegget basert på hva dere skal sitte igjen med.

Noen typiske grunner til at workshops lugger:

•  mangler felles forståelse av utfordringene man skal løse sammen

•  innkalling kommer for seint, og man mangler viktige folk og kompetanse

•  tør ikke stoppe diskusjoner som ikke fører til noe 

•  usikkerhet, uklare oppgaver, folk blir forvirret og usikre

• dårlig forventningsavklaring på forhånd, folk kommer og går i workshopen

• lokaler som ikke egner seg for gruppearbeid

• folk som ikke lytter, men er mer opptatt av egne argumenter

• det gis ikke tid til refleksjon før man svarer

• mangelfull tidsstyring

•  masse post-its på en vegg, men vanskelig å omsette til noe konkret

Uten god fasilitering, kan workshops bli som et orkester uten dirigent – de kraftigste instrumentene oppleves som støy i forhold til de sarte lydene - kaotisk og uten harmoni, til tross for hver musikers faglige dyktighet.

fasilitator_4.png

Din guide til vellykket samarbeid

En fasilitator er en person som hjelper deg og din gruppe med å nå deres mål, løse deres problemer eller skape noe nytt. En fasilitator tilrettelegger og leder møter, workshoper eller innovasjonsprosesser på en effektiv og engasjerende måte. En fasilitator har ikke egne meninger om innholdet, men fokuserer på prosessen og gir ansvar til deltakerne. Med en nøytral fasilitator slipper du å bekymre deg for konflikter, misforståelser eller kjedelige møter.  Fasilitatoren  gjør det lettere å utnytte kreativiteten og kompetansen til alle deltakerne.
velkommen.png

En superkraft som gir stor verdi

Bedre idéer 
Fasilitering for tverrfaglig samskaping bidrar til bedre ideer og innovasjoner. Når mennesker med ulik bakgrunn og erfaring jobber godt sammen, kan de utfylle hverandre og bidra med nye perspektiver. Dette fører til mer helhetlige og kreative løsninger.

Øker engasjement og sikrer forankring
Fasilitering øker engasjement og eierskap til nye løsninger. Når alle føler seg inkludert og hørt, vil de være mer motiverte til å bidra og stå bak resultatet. God fasilitering bygger felles forståelse og får gruppen til å samordne seg om en bestemt retning.

Bygger tillit og relasjoner
Fasilitering bidrar til å bygge relasjoner og tillit mellom deltakerne. En god fasilitator skaper psykologisk trygghet i gruppen. Dette er en superkraft som ofte er undervurdert, men som er svært verdifullt og kan føre til nye muligheter og samarbeid i fremtiden.

Sparer tid og penger
Fasilitatoren sørger for at gruppen holder fokus og sikrer fremdriften. Hvis temaet er sensitivt, uvant eller polarisert, er det smart at det blir håndtert nøytralt og rettferdig. En ekstern fasilitator kan være uavhengig, og dermed unngå interne tidkrevende konflikter som lett sporer av. En strukturert tilnærming hjelper gruppen med å omsette ideer og beslutninger til handlinger og resultater.
 

God planlegging er mer enn halve jobben

Måldefinisjon: Fasilitatoren kan hjelpe med å definere et konkret mål for workshopen. Dette vil gi en klar retning for arbeidet.

Planlegging av etterarbeid: Fasilitatoren tenker alltid gjennom hvordan resultatet skal tas videre, og planlegger med tanke på dette.

Tidsrammevurdering: Fasilitatoren kan bidra til å vurdere tidsrammen for workshopen, og vurdere om flere kortere workshops kan være mer effektive enn en lang dag. De kan også foreslå å gi rom for selvstendig arbeid mellom hver workshop.

Forberedelse av deltakere: Fasilitatoren hjelper med å klargjøre forventningene til deltakerne. Fasilitatoren kan foreslå hvordan deltakerne kan forberedes best mulig. Dette kan inkludere å kommunisere relevant informasjon på forhånd, eller sette av tid til dette i starten av workshopen.

Voksne folk er blitt sjokkerende dårlige til å legge fra seg mobiler i arbeidsmøter. Jeg er streng på dette og har innført en mobilfri sone. Tror ikke folk er klar over hvor mye de multitasker og hvor lite produktivt det faktisk er.

Eirill Wiik - fasilitator / tjenestedesigner

En fasilitator kan være en game-changer

– den uavhengige personen i rommet som forvandler ineffektive arbeidsmøter til en kraftfull motor for innovasjon og samskaping

Med god planlegging, klare mål, rett kompetanse, gode oppgaver og kontinuitet kommer du langt.

Ta gjerne kontakt om du vil lære mer om hvordan unngå vanlige fallgruver og maksimere potensialet i tverrfaglige workshops.

Eirill Wiik
Tjenestedesigner