Heder og ære til bouvet.no

Nettsiden du leser nå, Bouvet.no, ble nylig belønnet med sølv under utdelingen av Farmandprisen 2018.

Tormod Myrland Aadnesen

– Veldig hyggelig og en fjær i hatten for alle Bouvet-medarbeiderne som har bidratt i utviklingen av den nye nettsiden, sier kommunikasjonsdirektør Trude Hole. Arbeidet med bouvet.no – fra idé til lansering – er utført internt av entusiastiske medarbeidere.

– Bouvet lever jo av å lage gode digitale tjenester og brukeropplevelser for kundene våre. Når vi mottar heder og ære for vårt eget nettsted, er det en fin bekreftelse på at vi vet hva vi driver med, smiler Trude.

Skarp konkurranse

Det er tidsskriftet Farmand som hvert år hedrer de beste nettstedene og årsrapportene blant henholdsvis børsnoterte og unoterte norske selskaper. I klassen beste nettsted for et børsnotert selskap ble Bouvet kun slått av AF-gruppen. På plassene bak fulgte skarpe konkurrenter, som If Skadeforsikring, Grieg Seafood og Veidekke.
 
Hole tror hedersbevisningen kommer som resultat av en helhetlig strategi og gjennomføring etter prinsippet om «show, don´t tell».

– Vi legger vekt på å vise hvordan vi løser oppgaver for kundene våre gjennom omtale av konkrete prosjekter, sier Trude. 

Bouvet nettside

Stadig bedre

Bouvet har cirka 1300 medarbeidere, som er spredt over et stort område i både geografisk og faglig forstand. Dette ble tidlig identifisert som en utfordring i arbeidet med selskapets nettside.

– Vi har kunder innenfor et bredt spekter av fag- og tjenesteområder. Dette har vi jobbet mye med å synliggjøre på en god måte. Det skal være lett for kunder, medarbeidere og potensielle ansatte å finne det de er på jakt etter. Samtidig skal bouvet.no gjenspeile og virke samlende på hele organisasjonen, enten man jobber i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger eller på Sørlandet. I Sverige er bouvet.se bygd på samme lest som det norske nettstedet, forklarer Trude.
 
Bouvet.no på ingen måte er et ferdigstilt prosjekt.

– Det blir jevnlig oppdatert og videreutviklet – i beste Lean-ånd, smiler Trude og forteller at redaksjonen kan lene seg på både konstruktive tilbakemeldinger og brukerstatistikk.

– Statistikken viser tydelig hva som fungerer godt og hva som kan gjøres annerledes, både med hensyn til brukergrensesnitt og innhold. Målet er at bouvet.no skal være et levende nettsted i stadig utvikling.

Temaer