Idéuka - fra problem til testet løsning på en uke

Lei av ikke få fart i digitale prosjekter, er det vanskelig å vite hvilket problem du skal ta tak i? Eller hva med alle møtene som fyller opp kalenderen, og som gjør at du ikke får jobbet konsentrert?

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Kjenner du deg igjen i dette? Da er kanskje idéuka noe for deg. Les hvordan vi har utforsket nye digitale løsninger for Patentstyret ved hjelp av idéuka. 

 
ideuka.png

Idéuka ligner på en Google Design Sprint, men er litt løsere i formen. Vi setter sammen en tverrfaglig gjeng som får en uke på seg til å utforske et problem, og lager et konsept som de tester på reelle brukere. 

 

 

Bakgrunn

Tidligere i år inviterte Bouvet til et frokostwebinar der vi fortalte om idéuka, et opplegg der vi bruker designmetodikk for å utforske utfordringer. Etter webinaret trakk vi en heldig vinner av en idéuke sammen med et tverrfaglig team fra Bouvet. Det var Patentstyret som vant trekningen, og sammen med dem kom vi fant til en passende problemstilling for idéuka.

Se webinaret om idéuka

Problemstilling

Hvordan kan Patentstyret legge til rette for at kundene kan ta gode valg med tanke på varemerkebeskyttelse?

Målgruppen for problemstillingen var gründere, eksemplifisert ved Petra (35). Hun har knapt med tid og ingen forkunnskap om varemerkebeskyttelse, men har skjønt at dette er viktig.

Vårt utgangspunkt

Patentstyret ønsket å lære mer om hvordan en idéuke setter fart på digitale prosjekter. Vi tok utgangspunkt i det overordnete målet til Patentstyret om at kundene deres skal få tilgang på det de trenger for å kunne gjøre gode vurderinger rundt enerett, når de trenger det, der de er.

I løpet av en uke laget vi et konkret konsept, som vi kalte "Digital veileder" og testet dette på fem personer i målgruppen. Deretter oppsummerte vi arbeidet i en anbefaling til veien videre, basert på reelle brukerbehov. 

Oppgaver i Miro

miro
I verktøyet Miro har vi  laget et eget oppsett med ulike oppgaver som vi bruker i en idéuke. Oppsettet i Miro er det samme hver gang, men teamet velger selv hvilke oppgaver de ønsker bruke, og jobber både digitalt og analogt gjennom uka. 

 

Det har vært veldig givende og inspirerende å jobbe på denne måten. Testing på målgruppen så tidlig er spennende og enormt lærerikt. Utrolig hva vi fikk til på bare en uke. Selv om løsningen ikke er fiks ferdig, sitter vi igjen med mye ny innsikt og en del lavt-hengende frukter som vi tar med oss videre.

Ingvild Øverby - Kommunikasjonsrådgiver i Patentstyret
Vi jobber i bolker alene og sammen - både digitalt og fysisk.

Idéuka dag for dag

DAG 1 - innsikt og bli kjent

Første dagen går med til å bli kjent med hverandre og finne ut hva som er teamets superstyrker. Dagen brukes også på å få mer innsikt i problemstillingen som teamet skal utforske. Ikke undervurder viktigheten av å skape psykologisk trygghet i teamet helt fra starten av. Det gjør at samarbeidet blir lettere og dere får det beste ut av det å jobbe tverrfaglig.

teamet.jpg
 

 

ideutvikling
 

 

DAG 2 - idéutvikling

På dag to er vi allerede i gang med idéutviklingen og starter dagen med å bli inspirert av andre bransjer som har løst tilsvarende utfordringer. Favorittoppgaven heter “Stjæl med stil”. Alle i teamet deler ting de har funnet frem og forteller hvorfor de synes dette er bra og hvordan deler av dette kan være med på å løse utfordringen. Oppgaven pleier å fungere som en kickstart på idéutviklingen. Det at vi tenker forskjellig og kan bygge på tverrfagligheten kommer godt med i denne oppgaven.

DAG 3 - bygge prototype

Denne dagen handler for det meste om å bygge en visualisering av konseptet som vi har landet på, denne gangen var det en “Digital veileder”. Designeren i teamet brukte Figma til å sette sammen en klikkbar prototype. Det er viktig at prototypen inneholder de delene av konseptet som vi er mest nysgjerrige på om brukerne liker. Det er ikke mer enn en dag til å bygge løsningen, så her må vi gjøre noen knallharde prioriteringer.

prototype.png
 

 

Testbrett
 
IMG_8512.jpg
 

 

DAG 4 - testing

Dette er den mest spennende dagen, for nå får vi svar på mange av våre antagelser. Vi valgte å gjøre det digitalt og hele teamet var med for å høre på tilbakemeldingene. Konseptet vårt ble testet på fem personer og fikk mange innspill på både hva de likte og hva vi kunne forbedre. Noe av det vanskeligste er å holde seg nøytral og lytte til brukerne, ikke selge inn løsningen. Vi brukte ca 30 minutter på hver test. Alle i teamet noterte ned innspillene fra brukerne i et testbrett i Miro.

DAG 5 - presentasjon

Vi samlet tilbakemeldingene fra brukertestene og oppsummerte anbefalingene våre. Det var veldig gøy å dele alt vi hadde lært i løpet av uka med resten av gjengen hos Patentstyret. Etter en idéuke bobler man over med ting man har lyst til å ta tak i, men vi må være ærlige å innrømme at noe av utfordringene er at før vi vet ordet av det, faller vi tilbake til de gamle arbeidsvanene. Vår anbefaling er derfor å legge en plan for hva som skal tas videre og hvordan. Gjør dette så raskt som mulig. Det er lurt å gi ansvaret for oppfølgingen til noen som har vært med på uka. På den måten unngår dere at viktig innsikt forsvinner i overleveringen.

pitching
 
slutt
 

 

Vil du vite mer om idéuka  - ta kontakt

Eirill Wiik
Tjenestedesigner