POC som driver for innovasjon

Som en del av vår satsing på FoU og innovasjon tilbyr Bouvet tverrfaglige innovasjonsteam til å kickstarte innovasjon hos kunder.

Igor Dekovic

Vi har de siste årene skaffet oss verdifull erfaring med FoU og innovasjon med forskjellige engasjementsmodeller leverandør-kunde, egendrevet innovasjon i utvikling og lab, samarbeid med forskningsinstitusjoner og innovasjonsprosjekter med studenter.


Hvorfor

Vi opplever at kunder ofte har en liste med muligheter de ønsker å utforske men at organisering, tilgjengelig tid til å drive frem prosessen, ukjente kostnader og ukjent nytteverdi skaper hindringer for potensielle innovasjoner med stor verdi for kundens virksomhet. Bouvet ønsker gjennom en standarisert utforskende prosess å ta vekk så mange som mulig smertepunkter og hindre for innovasjon.


Når

Der hvor innovasjon kan knyttes til ny teknologi/ny bruk av teknologi i virksomheten er pilotering i form av POC-prosjekter (proof of concept) en effektiv måte å skaffe seg beslutningsgrunnlag. En POC vil ofte være en raskere vei til verifisert innsikt enn langvarig planlegging og analyse av teknologi, marked og konkurrenter. Ting en POC kan være med å besvare:

 • hvilke leverandører av teknologi/produkter er aktuelle
 • er teknologien bra nok
 • er løsningen nyttig og vil gevinsten rettferdiggjøre kostnadene
 • hva er risikoene som må håndteres
 • hva skal til for å skalere fra POC til implementering og drift
 • hvem i organisasjonen må involveres
 • hvordan kan vi fange, lagre og nyttiggjøre oss av dataene
 • hvilke interne systemer og enheter berøres

Hva

Bouvet vil alltid etter gjennomført POC levere sluttrapport som etter avtale med kunde vil inneholde

 • målbilde for muligheter
 • oppsummering av løsning og erfaring
 • anbefaling

Hvem

Et tverrfaglig team fra Bouvet vil typisk bestå av 3-5 personer og inneholde kompetanse på:

 • teknologien som skal testes ut (f.eks IoT og sensorikk, VR/HoloLens, RFID, 3D-printing)
 • arkitektur og datafangst
 • datavitenskap og maskinlæring
 • visualisering
 • forretningsutvikling

Andre kompetanser kan inngå i teamet avhengig av hva POCen skal teste. Kunden må stille med en idé eller et definert problem eller mulighet som skal testes (kan godt være på overordnet nivå). Kunden må også som et minimum ha en produkteier innovasjonsteamet kan gjøre avklaringer mot og rapportere til. Teamet skal utover det være selvgående og til minst mulig belastning for kundens daglige drift og virksomhet

 

Merkantilt 

Rettigheter til resultat og Bouvets mulighet til åpen bruk av POCen som referanse og i presentasjoner og foredrag vil kunne påvirke kostnadsbilde. Vi kan ofte levere POCer på 2-4 uker.

Kontakt Igor Dekovic
[email protected]
98215505

 

Temaer