Stadig flere HR-folk på smidig-kurs

Smidige prinsipper og verdier sprer seg fra IT-miljøene til resten av virksomhetene. Det er akkurat som det skal være, konstaterer kursleder Nina Lilledahl Khan i Bouvet.

Tormod Myrland Aadnesen

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Det er naturlig at HR overtar stafettpinnen fra IT og bidrar til at smidige prinsipper og verdier får prege strukturer, prosesser og utvikling i resten av virksomheten. Stadig flere HR-folk kommer på kurs, og det er synes jeg er veldig bra. Som Agile People Trainer fokuserer jeg mer på mennesker i kursene mine enn det som er tilfellet i en del andre smidig-kurs, som ofte dreier seg mest om prinsipper og prosesser knyttet til produktutvikling i team, sier konsulent og kursleder Nina Lilledahl Khan i Bouvet.

Hun holder sertifiseringskurs i Business Agility Foundation ICP-BAFog Leading with Agility ICP-LEA. Høsten 2022 utvikler hun et tredje kurs for Bouvet Kurs – People Development ICP-PDV. Sammen kan disse tre sertifiseringene danne grunnlag for å bli en Expert in Agility in Leadership.

– Hva vil du at kursdeltakerne skal sitte igjen med?

– Jeg siterer gjerne Harrington Emmerson, som sier at «the man who grasps principles can successfully select his own methods. The man who tries methods, ignoring principles, is sure to have trouble». Oppsummert: Smidig dreier seg først og fremst om prinsipper og verdier som kan hjelpe oss med å velge riktige verktøy og metoder i en kompleks hverdag med raske endringer. I tillegg håper jeg at kursdeltakerne blir inspirert og får lyst til å lære mer. Det å «bli smidig» er en reise uten endestasjon.

– Hvem er den typiske kursdeltakeren?

– Kursene retter seg mot ledere og medarbeidere – for eksempel i HR – som vil forstå og legge til rette for økt smidighet i virksomheten. Kursene er mest relevante for ledere og ansatte i støttefunksjoner rundt smidige leveranseteam.

– Hva er det med dette fagfeltet som interesserer deg?

– Først og fremst er smidige prinsipper og prosesser veldig relevante med tanke på problemstillingene mange virksomheter står overfor nå. I tillegg liker jeg det tverrfaglige, at vi beveger på tvers av fag som endringsledelse, produkt- og tjenestedesign, psykologi og system- og kompleksitetsteori. Videre er dette et fag som daglig blir utøvd i praksis og diskutert av smidig-coacher og andre ildsjeler verden over, ofte i samarbeid med akademia. Det prøves, feiles, lykkes og deles i ulike fora, meetups, konferanser og produktteam, noe som skaper en fin dynamikk. Målet er å finne bedre måter å skape verdi på – for enkeltmennesker, virksomheter og samfunnet som helhet.

– Hvordan er det å jobbe som kursleder?

–  Jeg gleder meg alltid til kursene fordi jeg lærer noe nytt hver gang. Jeg praktiserer «training from the back of the room», som innebærer at jeg først og fremst legger til rette for gode diskusjoner hvor deltakerne får brukt kunnskapen og erfaringene sine. På den måten får vi frem langt flere perspektiver enn om jeg skulle stått og snakket alene. Inntrykket er at deltakerne både lærer og husker mer når de får brynt seg på problemstillingene i fellesskap.

– Hva gjør du når du ikke er kursleder?

– Da jobber jeg som konsulent i oppdrag for Bouvet, ofte i rollen som Agile People Trainer. Ute hos kundene legger jeg stor vekt på kompetanseoverføring og kunnskapsbygging. En må gjerne benytte seg av smidige coacher og trainers i en smidig omstilling, men samtidig må virksomhetene ta eierskap til prosessene, bygge kompetanse og bli mest mulig selvgående. Ellers blir det bare et blaff. Når jeg ikke jobber, er jeg opptatt av å koble av. Nylig begynte jeg med bueskyting. Det er en idrett som krever dyp konsentrasjon – så dyp at du kobler ut hverdagens stress. For meg er det en kilde til indre ro og styrke. I tillegg er bueskyting en aktivitet som fint kan utføres ute i naturen sammen med barna.

Les mer om smidig metodikk og tankegang her

Temaer