Viser vei for ledere som vil bli digitale

Fra åtte til fire lærer hun ledere å utnytte ny teknologi. På hjemmebane krever ti Alaska husky-hunder Linn Slettum Bjerkes fulle oppmerksomhet.

10. april 2019

Linn_kursrom

Teknologi gjennomsyrer stadig større deler av arbeidslivet. Det gir nye muligheter for virksomheter som er «på» – og som har ledere med digitale ambisjoner. Men hva innebærer digitalt lederskap?

Linn Slettum Bjerke jobber med ledere som vil håndtere muligheter og utfordringer teknologien til beste for egen organisasjonen og samfunnet for øvrig. Som kursholder i Bouvet møter hun mange nysgjerrige ledere som vil fylle på verktøykassen.

Hva er det digital lederskap som engasjerer deg?

­– Det at teknologi nå integreres i kjernevirksomheten er utrolig spennende, synes jeg. Det gir nye muligheter for ledere som er i stand til å se både mulighetene og utfordringene disse endringene representerer.

Les mer om Bouvets kurs i digitalt lederskap

– Hvilken bakgrunn har du?

– Jeg fullførte hovedfag i arbeids- og organisasjonspsykologi i 2004. I tillegg er jeg Phd-kandidat i ledelse av digitale transformasjoner ved Institutt for industriell økonomi- og teknologiledelse ved NTNU. Jeg startet min karriere som eventorganisator og manager for radioartister, skuespillere og musikere. Denne erfaringen begynte jeg etter hvert å bruke i bedriftsutvikling, og etter hvert lederutvikling.

– De siste 15 årene har jeg jobbet som konsulent innen ledelse, herunder innovasjons-, prosess- og endringsledelse. De siste fire årene har lederstøtte, lederutvikling/ledergruppeutvikling og endringsprosesser knyttet til innføring av ny teknologi tatt stadig større plass.

– Hvem er den typiske kursdeltakeren?

– På kurset i digital ledelse kommer ledere på alle nivå i forskjellige organisasjoner. De har et felles ønske om å lykkes med digital teknologi i egen virksomhet.

– Hva er du spesielt opptatt av å formidle til kursdeltakerne?

– Jeg ønsker at deltakerne skal bli i stand til å se flere muligheter for digital teknologi i virksomheten sin. I tillegg; at de har får bedre oversikt over kompetansen som digital ledelse krever – og at de er blitt tryggere på sitt eget digitale lederskap. Det er også et mål at deltakerne har fått verktøy i bagasjen som lar dem begynne på, eller gå videre med, den digitale reisen i deres egen organisasjon.

– Hvordan er det å jobbe som kursleder i Bouvet Kurs?

– Det gjør at jeg får bli kjent med mange interessante virksomheter og folk. Som kursleder kan jeg legge til rette for at deltakerne blir kjent med hverandre og kan dele erfaringer. Denne dialogen er har både de og jeg glede og nytte av.

– Og når du ikke er opptatt med å vise ledere veien i det digitale landskapet?

– Til daglig bor jeg på Jonsvannet i Trondheim med samboer og tre barn. Ellers er jeg interessert i kunst og kultur, og det går mye tid til dette ved siden av jobben. I tillegg har familien ti hunder av rasen Alaska husky. De krever en anselig andel av oppmerksomheten vår.

Visste du at Bouvet tilbyr kurs i digitalt lederskap? Her kan du lese mer