Hverdagsdigitalisering i Statnett – Slik bidrar Power Platform til innovasjon og effektivitet

Med Power Platform som verktøy jobber vi sammen med Statnett for å finne smarte og effektive løsninger på digitale utfordringer. Få et innblikk i hvordan vi samarbeider, om løsninger som er utviklet og hvilke tips Statnett har til deg som vil prøve det samme.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


For å realisere strategien om bærekraftig og fremtidsrettet kraftforsyning, organiserer Statnett seg som en produktorganisasjon, i tillegg til det betydelige prosjektarbeidet. Det betyr at de har egne team som jobber med langsiktig verdiskaping og viktige løsninger for organisasjonen. Men noen ganger oppstår det små og mellomstore behov som ikke passer inn i produktteamene, eller som krever en mer umiddelbar leveranse. For å løse slike behov har Statnett opprettet Team Hverdagsdigitalisering; et feature-team på siden av produktorganisasjonen i forretningsområdet “Nett”.

Team Hverdagsdigitalisering

Team Hverdagsdigitalisering ble etablert i andre halvdel av 2023. Gruppen ledes av en fast ansatt fra forretningsområdet Nett, og Bouvet har fem konsulenter som fast del av gruppen. Konsulentene bekler ulike roller, som utvikler, designer og løsningsarkitekt, og har ansvar for å utvikle, implementere, forvalte og opplære i bruk av Power Plattform for forretningsområdet.
 
Seniorrådgiver Trond Wold i Statnett leder Team Hverdagsdigitalisering, og forklarer at det er satt opp en god prosess for å identifisere og prioritere behovene.

– Kort forklart har jeg en backlogg der behovene samles. De kommer inn via e-post, underveis i samtaler, diskusjoner og annet jeg fanger opp i hverdagen. Deretter jobber jeg tett med min leder for å prioritere behovene opp mot strategiske mål, samt øke forståelsen gjennom dialog. 

– Når et behov er prioritert sendes det enten inn til et av produktteamene, løftes inn i IT-porteføljen til Statnett, eller løses av Team Hverdagsdigitalisering. 

Har allerede løst flere behov

– Jeg opplever at vi nå har bedre samhandling og utveksling av erfaring mellom team og enheter i forretningsområdet, men også på tvers av hele organisasjonen. Denne modellen åpner for raskere og mer effektive leveranser, mer brukervennlige løsninger og en mer fremtidsrettet og bærekraftig bruk av IT-verktøy, understreker Wold.

Og selv om teamet ikke har eksistert så lenge har de allerede løst en del viktige behov: 

  • En OKR-løsning (Objectives and Key Results) som visualiserer produktteamenes mål. Det finnes ingen egnede hyllevarer for dette, slik vi ønsket det løst, så teamet har laget egen løsning med Power Apps og flyter
  • Starten på et rapport-hus, som samler og viser status for prosjekter, bygget på toppen av en ny dataplattform. Her brukes både Power Apps, Power Automate og Power BI, i tillegg til deler av M365-platformen
  • Oppstart av utforskende arbeid rundt hvordan teknologi kan understøtte proaktiv bruk av erfaringsmateriale fra gjennomførte prosjekter 

Nyttige tips

Trond forteller at det er kritisk å sette opp en god struktur for å lykkes med arbeidet. 

– Jeg anbefaler å sette opp en solid struktur for forvaltning av Power Platform generelt. Her tenker jeg på områder som sikkerhet, lagring, dokumentasjon og alle aspekter av teknisk drift. Som med alt annet innen IT kan det fort skli ut om du ikke har en god underliggende struktur, og det sikrer også at teamet kan konsentrere seg om å skape forretningsverdi.  

– Deretter mener jeg det er viktig å involvere sluttbrukerne og behovseierne så tett som du bare klarer når det gjelder å beskrive og forstå utfordringene. På den måten blir arbeidet noe mer enn et IT-prosjekt, men noe som gir en dypere verdiskaping, sier Trond Wold avslutningsvis.  
 

Lurer du på noe? Vi hører gjerne fra deg

Andreas Louis Riise
Avdelingsleder

Flere av våre historier og prosjekter