Viser logoen til elhub

Elhub

Utvikling av Elhub til en smidigere og verdifokusert organisasjon for fremtiden.

Høsten 2022 startet Elhub sin transformasjon mot en smidigere organisasjon, med endringer i organiseringen basert på Team Topologies. Det har vært viktig å øke virksomhetens endringsevne og leveransehastighet, samt verdifokus. Bouvet har gjennom 2023 bistått i denne transformasjon med en smidig coach. Engasjert ledelse har vært en suksessfaktor!

Publisert: 11. mars 2024

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

Elhub er et datterselskap av Statnett. Elhub forvalter og videreutvikler systemet som samler inn data fra smarte strømmålere (AMS), og er sentral i en fulldigitalisering av verdikjeden i strømmarkedet. Elhub beregner og distribuerer underlag for avregning av strømforbruk og strømproduksjon og legger gjennom dette til rette for at sluttbrukerne kan få økonomisk gevinst ved å tilpasse sitt forbruk av strøm. Kraftleverandører og nettselskaper bruker måleverdiene fra Elhub som underlag for fakturering av strøm og nettleie til alle sluttkunder i Norge. 

Elhub som selskap er forholdsvis unge, og er heller ikke veldig store. Organisasjonen har vært tradisjonelt bygd opp med en hierarkisk ledelsesstruktur, styrt etter budsjetter og med større leveranser organisert i prosjekter over tid. Applikasjonen Elhub speiler dette og er en stor og kompleks løsning der alt henger sammen med alt.
 

Løsningen

For å kunne nå sine mål om å bli en mer endringsdyktig, brukerorientert og verdifokuset virksomhet startet Elhub i 2022 en prosess mot en mer smidig organisasjon. Basert på prinsipper fra Team Toplogies etablerte Elhub fokuserte verdistrømsteam og støtteteam for å kunne mer effektivt levere på sitt samfunnsoppdrag. 

Et av Elhubs mål for 2023 er formulert «Working Smart Together». Fokus har vært å finne en organisering av arbeidet, og metoder og verktøy som gjør Elhub i stand til å bevege seg raskere, holde kostnader nede og ha gode arbeidshverdager. Det ble tidlig bestemt at dette skulle baseres på en iterativ modell, med fokus på verdi og de flinke folka på riktig sted.

Verktøy

Med alle i Elhub i ryggen ble mange sendt på scrum master og produkteierkurs, og ledelsen fikk også et eget kurs i utvikling av en smidig organisasjon. For å sette ekstra fart på prosessen i 2023 ble Ole Kristian Nystrøm leid inn som smidig coach.

Han har vært coach, lærer, mentor og fasilitator for både ledelsen, verdistrømsteamene og enkeltpersoner. Arbeidet har vært basert på rammeverket Agile Coach Competency Framework. 

Figur 1 elhub.png
FIGUR» Agile Coach Competency Framework


Arbeidsoppgaver i løpet av en arbeidsuke har vært varierende. Han har vært eksempelvis vært mentor og coach for teamene under sprintplanlegging og retrospektiv, han har fasilitert bruk av team canvas, vært coach for produkteiere, scrummastere og mellomledere og han har fasilitert diverse seremonier for alle teamene. Ole Kristian har ledet en arbeidsgruppe for etablering av faggrupper/chapters, han har jobbet sammen med produktledelsen og holdt faglige innlegg om ulike tema, f.eks. hvordan bygge trygghet i team. 

Det er svært mange oppgaver som skal utføres når alt skal omorganiseres til tverrfaglige og autonome team som skal ha markedsinnsikt, driftsforståelse, testfokus, utviklingskompetanse og være verdidrevet.

En hovedoppgave har vært å legge til rette for kunnskapsdeling på tvers, og å sette Elhub i stand til å bli selvforbedrende. Kontinuerlig forbedring i fokus på alle nivå!

Figur 2 elhub.png

FIGUR» Forbedringsarbeid på alle nivå i organisasjonen.

Elhub sin ledergruppe er samlet om å ville organisasjonens beste. Det kan være uenigheter om hvordan de ser på problemer og mulige løsninger, og tøffe diskusjoner for å finne en felles vei videre, men en situasjon med en ledergruppe med trygghet og takhøyde er en viktig suksessfaktor i denne prosessen.

Elhub var allerede på god fart i riktig retning. Jeg har bare dyttet på ulike prosesser og forhåpentligvis økt hastigheten litt.

Ole Kristian Nystrøm, konsulent i Bouvet

Verdi for kunden

Med arbeidet som Elhub har lagt ned i løpet av 2023 har de lagt til rette for en fremtidsrettet og moderne organisasjon. De har økt sin evne til å fokusere på brukerbehov og verdien i deres leveranser. Alle i Elhub har økt kompetanse, evne og forståelse for å jobbe med kontinuerlig forbedring og læring. De har etablert verktøy for kompetansedeling og hva som skal til for å øke hastigheten og tilpasningsevnen ytterligere i årene som kommer. 

Elhub har byttet ut big-bang prosjekter og harde tidsfrister med en kontinuerlig leveransemodell, og står bedre rustet til å ta sin del av samfunnsansvaret i arbeidet mot et effektivt strømnett.

De har en forbedret organisasjon på plass, med produktledelse, produkteiere og scrum master til hvert team, tverrfaglige chapters og team som ser nytten og gleden av å jobbe med en større grad av autonomi. Elhub har jobbet systematisk med å bygge høytpresterende og trygge team, og er satt i stand til å hjelpe hverandre videre.

For at IT-selskapet Elhub skal lykkes med sitt oppdrag er det nødvendig med kontinuerlig videreutvikling av smidig og effektiv organisering, og i vår siste iterasjon har vi latt oss inspirere av Team Topologies. Med sine betydelige erfaring fra smidig organisering og med klok tilpasning av coaching på alle nivåer, har Ole Kristian bidratt sterkt til en raskere og vellykket transformasjon.

Hans Kristian Fjeld hos Elhub

Kontakt oss

Stine Forland
Avdelingsleder