En god følelse å gjøre noe verdifullt for samfunnet

Møt vår samfunnsbygger Bjørn Erik Beitnes, som i tillegg til å ha god tid til familien og å spille i korps, har vært prosjektleder for utvikling av et oppdragsverktøy for 110-sentralene i Norge, som er av samfunnskritisk betydning.

Publisert:

15. mai 2023

Samfunnsoppdraget ligger i å skape et moderne og robust system som skal gjøre hverdagen tryggere og bedre når ulykken inntreffer.

Foto av Bjørn Erik som spiller Euphorium på konsert i en kirke
Foto av Bjørn Erik som spiller Euphonium på opptreden i Skien kirke

- Et slikt prosjekt er etterspurt blant konsulenter hos oss, da mange ønsker å jobbe med noe som de føler er verdifullt for samfunnet. Vi sørger jo for å skape noe som hjelper andre mennesker når de er i nød eller når noe uforutsett skjer, forteller han. 

- Selv om vi jobber på prosjekter som er svært viktige for landet, har vi samtidig stor grad av frihet. Jeg styrer hverdagen min selv, og har aldri opplevd noen form for press fra andre for å jobbe overtid. Dessuten er arbeidet mitt svært lystbetont og givende, så dersom jeg jobber noen ekstra timer, er det nettopp fordi det er givende.
Jeg har familie med to små barn som krever sitt, i tillegg til at jeg er aktiv i korps, hvor jeg spiller euphonium. Det å kjenne at jeg har tid og overskudd til hverdagslivet og min korpsinteresse er fint.

I Bouvet har jeg frihet til å velge om jeg vil delta på kompetanseutvikling, konferanser eller om jeg selv skal bidra med et innlegg. Jeg har jobbet som konsulent i brorparten av min yrkesaktive karriere, og kan skrive under på at uansett hvilken rolle jeg har hatt i Bouvet, føler jeg at jeg blir hørt og at folk lytter dersom jeg har noe på hjertet. Slik kan vi sammen lage gode løsninger!
 

Temaer

Les mer om 110-sentralene her