Rett informasjon, på rett sted til rett tid

Karin Wallis jobber med å gjøre patologisk arbeid mer sømløst på tvers av Sveriges 21 regioner for å sikre en like god kreftbehandling for alle pasienter i Sverige.

Alle sykdomsbehandlinger starter med en diagnostisering. Er det mistanke om mer alvorlig sykdom, tas det vev- og celleprøver som kan avdekke kroniske sykdommer, betennelser eller kreft. Resultatene av prøven og diagnosen skrives inn i et skjema som deles med leger og spesialister som skal lede behandlingen. Utfordringen er bare det at hver region har ulike prosesser, svarsmaler og systemer som svarene skal sendes gjennom. Det er her Karin kommer inn i bildet.

Karin jobber nemlig som prosjektleder for Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), en medlemsorganisasjon for Sveriges 290 kommuner og 21 regioner. 

– Jeg jobber med å systematisere og samkjøre malene som brukes av patologene. Nå har vi jobbet med organisasjonsprosessene som legger til rette for at disse malene kan implementeres, og forslaget er nå at en nasjonal arbeidsgruppe, med blant annet kliniske spesialister og informatikere, begynne å utvikle disse svarsmalene, forteller Karin.

Målet er at alle de diagnostiske svarene struktureres likt og at de blir kvalitativt riktige, slik at dataene lettere kan tolkes av systemer og folk på tvers av regionene, samtidig som pasientsikkerheten ivaretas. 

– Det blir et bra verktøy for patologer, onkologer og andre som jobber i helsevesenet, og det blir enklere å følge opp pasienter når man har data som er strukturert likt. I tillegg skal det bli lettere for pasientene å få informasjon om de diagnostiske svarene. Det handler om lik omsorg for alle, og rett informasjon på rett sted til rett tid, avslutter Karin.  
 

Temaer

SKR.bilde.jpg