Som Android-utvikler hos Yr har Johannes et viktig samfunnsansvar 

Yrs værvarsler brukes til å planlegge og ta beslutninger som kan ha stor betydning for folks hverdag og liv og derfor er det viktig at de er pålitelige, nøyaktige og oppdaterte . Møt Johannes som gjennom sitt arbeid som utvikler bistår Yr til å levere på sitt samfunnsansvar.  

Johannes utvikler Android-appen til Yr, noe han er stolt av å få være med på.

–Yr sitt samfunnsansvar er å varsle befolkningen, ikke bare om været, men også om farer i naturen som kan være alt fra flom til pollen. Norge er et værbitt land og været kan også være farlig, så det er viktig å sørge for at værvarslingene oppdatert, sier Johannes. 

Han legger til at det ikke bare er i Norge Yr s tjenester er viktig.  Rundt to av tre  søk på Yr kommer fra utlandet, da flere land ikke har et Meteorologisk institutt, eller har værtjenestene koster penger. Et eksempel er Sør-Afrika der flere bønder bruker Yr. Når Johannes ikke er opptatt av været er han opptatt av å ha en fritid der han kan være sammen med familien og dyrke hobbyen sin, sykling. Og med Bouvet så får han en fin balanse til å gjøre dette. 

Johannes får god tid til å dyrke hobbyen sin. Foto: Knut Trøim

– I Bouvet har vi en ide om at hvis du ikke fungerer hjemme, så vil du i hvert fall ikke fungere på jobb. Så det tas virkelig hensyn til deg som person. Med tvillinger hjemme og behov for litt egentid, trengs det for å få hverdagen til å gå opp. For meg er det også viktig at jeg har tid til å dyrke hobbyen min som er sykling. 

 

 

Frihet er en av selskapets verdier - hvordan opplever du den i Bouvet?

–Frihet til å velge hvilket prosjekt du er i, frihet til å velge faglig retning og få hjelp til kurs og sertifiseringer som kan passe den nye profilen, og frihet til å ta gode beslutninger på vegne av arbeidsgiver.Jeg liker å tenke på at vi har frihet til å velge i Bouvet. 
 

Temaer