ERFARING MED KODE

Jobber du som utvikler og har erfaring med koding? Er du nysgjerrig på lavkode og mulighetene du kan få i et av de mest fremtidsrettede fagområdene innen teknologi om dagen? Ta en titt her!


I takt med digitaliseringen av samfunnet vil behovet for å utvikle løsninger og applikasjoner stige. Som et supplement til tradisjonell utvikling trenger vi teknologi som gjør det raskere og enklere å lage løsninger. Samtidig vil hyppige endringer gjøre at virksomheter må kunne snu seg raskt og innovere i takt med nye behov. Vi trenger derfor teknologi som muliggjør at flere enn teknologer kan utvikle løsninger. Svaret på disse utfordringene er lavkode.

Lavkodeutvikler i Bouvet

Ønsker du å fortsatt være en teknisk ressurs, men samtidig jobbe med en raskere og mer effektiv tilnærming til utvikling av løsninger, så er lavkodeutvikling kanskje noe for deg. Det handler om å ha et teknisk tankesett, forstå strukturer, syntax og teknologi, samtidig som man ser verdien av å benytte standardkomponenter. Noen ganger vil det også være behov for å benytte pro-code for å komme helt i mål, slik at man får benyttet et bredt spekter av kompetanse ved lavkodeutvikling.

Som lavkodeutvikler hos oss vil du få jobbe i prosjekter og med kunder som har stor samfunnsnytte. Du vil få tilgang på et nettverk av eksperter innen lavkode, men også innen systemutvikling, analyse, design, rådgiving, sikkerhet og prosjektledelse. Hos oss jobber du sjeldent alene, men ofte sammen med eksperter som kan noe annet enn deg.

Gjennom lavkode kan jeg skape verdi raskere enn noensinne

Madiha Salman har bakgrunn fra tradisjonell utvikling som webutvikler og opplevde det tungvint å skulle skrive så mye kode for det som var relativt enkle løsninger. Det måtte jo være en raskere måte å utvikle disse applikasjonene på? Det var slik hun ble introdusert for Power Platform og lavkode. 

– I Power Platform kan du både bygge løsninger gjennom ferdige komponenter i plattformen, men også ta det i bruk for å forbedre løsninger på samme måte som en tradisjonell utvikler. Jeg ble raskt forelsket i lavkode – ikke bare Power Apps, som er de ferdig utviklede verktøyene – men alle de andre fantastiske produktene i Power Platform. Gjennom lavkode kan vi skape hyppigere verdi fordi det går raskere å utvikle enn med andre teknologier. 

Forskjellen fra tidligere hverdag som utvikler er nemlig stor.  

– Når du jobber med lavkode er det viktig å forstå både løsningskrav og hva som forventes av sluttbrukerne. Det er også viktig å ha grunnleggende forståelse av programmering og logikk. Men en lavkodeutvikler trenger ikke tenke på IDer, grensesnitt og mestre ulike kodespråk slik som en vanlig utvikler. De kan fokusere mer på brukernes behov og investerer mindre tid i selve kodeskrivingen, forteller hun ivrig. 

Likevel er det noen ting hun savner. Blant annet å kunne dykke ned i koden og forstå hvorfor noe ikke fungerer. Skal du bytte fagfelt til lavkode må lysten til å skape rask og hyppig verdi være større enn selve kodingen, utdyper Madiha. 

Hvordan har Bouvet sørget for at du har fått bygget kompetanse inne lavkode? 

– Gjennom flere ulike tilbud. For eksempel gjennom sertifiseringer, interne kurs for spesifikke deler av Power Platform og gjennom både strukturert og ustrukturert kompetansedeling i prosjektet. Vi har også en egen kanal vi kaller Power Platform Academy der vi deler og diskuterer alle nyheter fra Power Platform.

 
Madiha Salman.png

Gjennom ukentlige møter der både faglige utfordringer og ulike tema innen teknologien blir tatt opp er det også mye å lære. Det er generelt en sterk delingskultur både i prosjektet og i Bouvet, og det fører til at læringskurven fortsetter å være bratt selv om jeg nå er blitt godt kjent med teknologien og fagområdet.

Hvordan ser en hverdag som lavkodeutvikler ut for deg i Bouvet? 

– I Bouvet jobber vi i team gjennom Scrum-metodikk, vi har daglige standupmøter der vi sørger for at vi beveger oss fremover og kontinuerlig skaper verdi. En hverdag består av samarbeid med andre utviklere og designere i teamet. Overordnet jobber vi med å utvikle, konfigurere og teste applikasjoner. Både ukentlig og månedlig er det kompetansedeling med andre team.

For øyeblikket jobber jeg som frontend-utvikler i et prosjekt i energisektoren der vi skreddersyr et verktøy for å generere nye SharePoint og Teams-sider. Løsningen er enkel og intuitivt designet, og alle applikasjonene som generes gjennom verktøyet er i samsvar med kundens krav til sikkerhet og informasjonsforvaltning. 

Lavkode i Bouvet

Bouvet har et av de største lavkodemiljøene i Skandinavia og har lang erfaring med bruk av teknologien. Vi jobber med lavkode gjennom en plattformtankegang, der vi sammen med kundene ser på hvordan vi kan bruke teknologien til effektivisering og sikker og kontrollert innovasjon.

For å lykkes med dette strukturerer vi oss ofte i team for å løse oppgaver. Vi jobber ikke bare med å utvikle teknisk gode løsninger, men også med rådgiving, design, brukeropplæring, endringsledelse, arkitektur og sikkerhet. Samtidig ønsker vi å lære opp kundene i verktøyene, slik at de ansatte som kjenner utfordringene best selv også kan lage løsninger.  

På bildet ser du noen av de sertifikatene våre konsulenter mottar når de tar Power Plattform Academy
Slik bygger vi deg til lavkodeekspert!
For å bygge ny kompetanse, har vi laget opplæringsløpet Power Platform Academy. Dette inneholder undervisning, sertifiseringer og caser. Videre matches du med en erfaren konsulent som du får sitte sammen med i et oppdrag til du selv er trygg nok til å utføre oppgaver alene.

Eksempler på hvordan vi jobber med kompetanseutvikling

Noen av våre prosjekter

Hva annet kan Bouvet tilby?

Godt og sosialt miljø

I Bouvet kan du delta i de mange mer eller mindre organiserte klubbene som spiller squash, sjakk eller i band, som sykler, løper eller brygger øl – og du vil bli invitert på mange store og små festligheter, fra uoffisielle temakvelder til den store årlige Uavhengighetsfeiringen, et arrangement verdt en kontraktsignatur alene.

Familie og fritid

Hos Bouvet respekterer vi at fritid er viktig for oss alle. Vi praktiserer derfor fleksitid, og står du på litt ekstra i perioder, får du selvsagt betalt for timene du legger ned og mulighet for avspasering.

Betingelser og goder

I Bouvet lever vi gjerne for jobben. Samtidig skal vi leve av arbeidet vi gjør. Derfor har vi konkurransedyktig lønn, overtidsbetaling, kollektiv bonus, aksjeprogram og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Les mer om våre betingelser og goder her

Skal vi ta en prat?

Andreas Louis Riise
Avdelingsleder
Kristoffer Duesund
Avdelingsleder
Aleksander Aalen
Konsulent
Inger Johanne Håkedal
Avdelingsleder
Jostein Knudsen
Avdelingsleder
Sør Utvikling