Bouvet støtter Equinor

Bouvet-konsulenter fra Bergen og Stavanger bidrar i tre agile team knyttet til IT-løsningene i Equinors Integrated Operations Centre (IOC).

Redaksjonen

13. mars 2020

EquinorIOC

Ved hjelp av sensorer som sender data fra plattformer til støttesenter på land, skal Equinor øke produksjonspotensialet, produksjons-  og energieffektiviteten, samt øke sikkerheten og redusere utslipp på felt Equinor opererer på norsk sokkel. Støttesenteret kalles IOC (Integrated Operations Centre), er en egen organisasjonsenhet i Equinor og har vært i drift fra september 2018.

Senteret er etablert for å overvåke og støtte offshore-operasjoner fra land, med fokus på tverrfaglig samarbeid, ny teknologi og økt datatilgjengelighet. Hovedfokuset til senteret er å oppdage feil på kritisk utstyr før de skjer og å identifisere og fjerne flaskehalser i prosessanleggene. Dette skal gjøres gjennom maskinlæring og mønstergjenkjenning samt tradisjonell tilstandsovervåkning. Gjennom økt fokus på bedre digitale løsninger vil derfor senteret bidra til økt sikkerhet, økt produksjon og økte inntekter

Slik fungerer det i praksis

På mange måter er jobben til de som sitter i IOC-senteret å proaktivt lete etter forbedringsområder innenfor de viktigste ansvarsområdene for IOC. Dette innebærer blant annet å overvåke vibrasjoner, trykk og temperaturer på nærmest alt av kritisk utstyr på plattformene. På denne måten kan de finne anomaliteter som for eksempel kan føre til uønskede hendelser eller produksjonsstans. Samtidig gjør denne overvåkningen det enklere å gjøre prediktivt vedlikehold, som blant annet vil øke sikkerheten til de som jobber på plattformene.

Les mer om gevinster fra IOC-sentrene her.

Bouvet sin rolle

Bouvet-konsulenter fra Bergen og Stavanger bidrar i tre team i drift knyttet til IT-løsningene på IOC. Dette inkluderer utviklere, UX-konsulenter, IT operator & user support og  test-ledere. Konsulentene er fordelt på tverrfaglige team og jobber tett sammen med Equinor-ansatte

IOC er et kjempespennende og viktig område å jobbe innenfor hos Equinor. Her er vi så heldige å få jobbe innenfor mange ulike fagområder i tverrfaglige team og i tett samspill med forretningen, sier enhetsleder i Bouvet Rogaland, Pål Arne Kvia.

Hva skjer fremover?

Equinor har satt en ambisjon om å øke verdiskapingen fra felt på norsk sokkel med mer enn to milliarder dollar fra 2020 til 2025 blant annet gjennom etablering av operasjonsstøtte fra land (Equinor-andel før skatt).

I løpet av 2021 vil alle Equinors felt på norsk kontinentalsokkel være støttet av bemannede onshore sentre i Bergen, Stavanger og Stjørdal.

IOC vil også være en sentral del av den allerede påbegynt jobben for å redusere CO2-utslipp fra norsk sokkel. Equinor har ambisjoner om å redusere de totale utslippene fra norsk sokkel med 40% innen 2030 og til nær 0 innen 2050.

Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe på IOC-senteret.