lego-404

Lær av dine 404-feil!

Martin Gjesdal 
15. jan. 2019

Når noen klikker på en lenke til en nettside som ikke finnes, kommer de til en såkalt 404-side. Hvis besøkende på nettsiden din feiler fordi dere feilet – lag en kjekk opplevelse av det! Og sørg endelig for å lære av feilene.

404-siden
404 var tidligere en tallkode for nerder, men nå vet de fleste webredaktører at det står for en nettside som ikke finnes. Likevel, mange redaktører har et litt vel avslappet forhold til både 404-siden og hvordan feilene leses av. Jada, noen har vært flinke til å lage en fantastisk 404-side for brukerne sine – andre har bare laget en helt ok en – men de aller færreste forsøker å lære av 404-feilene brukerne gjør. 

Alle feiler
Det har seg nemlig slik at etter hvert som et nettsted vokser, vokser også antall lenker inn, ut og mellom. Antall publiserte sider vokser – sider som kan endres og fjernes. Det er lett å miste oversikten, og plutselig øker antall 404-feil for brukerne. Uten at du merker det.

Vi brukerspesialister har etter hvert blitt flinke til å gjøre brukeropplevelsen på nett bedre. Det brukertestes, det justeres, det sjekkes og det videreutvikles. Men altfor sjelden tenkes det på den negative opplevelsen ved å få en 404-side i fleisen.

Min superkorte 404-sjekkliste
Sjekklisten jeg har laget for 404-feil har bare to punkter, men den er effektiv:

1. Sikre en god brukeropplevelse ved 404-feil
Sett opp en skikkelig feilmelding, gjerne med tips til brukeren om videre aksjoner for å finne innholdet vedkommende lette etter. Noen gjør mer ut av siden, og bruker humor som effektivt virkemiddel. Et klassisk eksempel er lego.com (ref hovedbildet i denne artikkelen), hvor de har brukt humor, samtidig som de er tydelige på at det er en feil og gir en god link til hovedinnholdet sitt. Prøv med f.eks lego.com/vismeg404

2. Les av 404-måleren jevnlig
De fleste 404-sider er satt opp med samme tittel på siden. Det gjør at du i verktøy som Google Analytics enkelt kan sette opp en skreddersøm-rapport som gir deg alle URL-adresser som har feilet i en gitt periode. Satt opp litt avansert, kan den også vise hvor brukeren kom fra eksternt, og hvilken internside som eventuelt lenket feil. Her kan det være mye å hente – i et enkelttilfelle kuttet jeg ned antall ukentlige feil fra nesten 1000 til 10-20 etter at nettsiden hadde gjennomgått en meny-opprydding.

Lag en vedlikeholdsplan!
De beste nettsidene jeg har jobbet med, har hatt en skikkelig vedlikeholdsplan. Planen gir en oversikt over hvilke sider som skal oppdateres hvor ofte, av hvem og hvem som eier innholdet. Den sier også noe om hvor ofte man skal sjekke 404-rapporten. Det er også mulig å sette opp et varsel som sender deg en e-post når antall feil overstiger en viss terskel, skjønt akkurat det kan fort bli en hvilepute.

Lykke til!

Temaer