Pride – hvorfor og hvordan vi markerer.

I juni feires pride over hele verden. Pride har blitt en viktig markering for oss i Bouvet og for vårt mangfoldsarbeid. Bli kjent med noen av tiltakene vi jobber med for å øke kunnskap og bevisstgjøring om kjønns- og seksualitetsmangfold.


Hvorfor er vi med å feire Pride? 

Lurer du på hvorfor vi ikke har byttet logo til en med regnbuefarger i sosiale medier? Det er et helt bevisst valg. Vi pakker ikke bort Pride-logoen i juli, men jobber med dette hele året. Vi benytter anledningen under Pride til å sette fokus på at vi er en arbeidsplass for alle mennesker, uansett hvem man er og hvem man elsker. 

Veien mot et mer inkluderende samfunn er viktig for oss alle, som medmennesker, som samfunn og ikke minst for Bouvet som arbeidsplass og arbeidsgiver.

 

Pride.jpg
Bilder fra feiringer på kontorene våre i Oslo og Bergen

 

Vi er en arbeidsplass som representerer og gjenspeiler et stort mangfold. Vi arbeider for at Bouvet skal være en inkluderende arbeidsplass, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, alder, etnisitet, funksjonsgrad og all annen forskjellighet i oss som mennesker.

Under årets Pride markerer vi at det nå er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. På samme tid har flere land i Europa valgt en politisk retning som gjør det vanskeligere å være åpen og leve fritt for de av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Det er derfor viktig for oss å heie frem mangfoldet – hele året rundt. Av den grunn har vi iverksatt flere tiltak og initiativer. De kan du lese mer om her: 


Gjennom redgjørelse og åpenhet

  • Vi redegjør for vårt arbeid med likestilling og ikke-diskriminering i kapittelet Likestillingsredegjørelsen i årsrapporten. Les her.
  • Vi har også en egen policy for mangfold og har fra i år lagt inn kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i personalhåndbokas seksjon om diskriminering på arbeidsplassen.
  • Vi jobber med å få på plass flere kjønnsnøytrale toaletter på våre kontorer. 


Nettverk for mangfold og inkludering  

Vårt interne nettverk «Mangfold og inkludering» jobber for økt
kunnskap og bevissthet om mangfold, likestilling og
kjønnsbalanse gjennom foredragsserien «Mangfoldsprat»,
workshops og nettverk. Nettverket gjør at alle i selskapet kan
engasjere seg og delta. 

Arbeidet Nettverket gjør er i stor betydning for Bouvet og det legges til rette for arbeidet som gjøres og det gis støtte til markeringer, foredrag og sponsorater. 

Logo mangfold
 

 

Arbeidsgruppe for kjønns- og seksualitetsmangfold

Vi har egne arbeidsgrupper som jobber året rundt med å sette kjønns- og seksualitetsmangfold på agendaen, både internt i Bouvet og eksternt gjennom nettverket. 

Vi har i tillegg egne arbeidsgrupper for nevrodiversitet, nedsatt hørsel, likestilling og vår egen språkafe. 

 

Flyer for et kommende foredrag om minoritetsstress fra vår kollega Tiril Andreassen. (Foredraget er kun for interne i Bouvet)
Flyer for et kommende foredrag om minoritetsstress fra vår kollega Tiril Andreassen. (Foredraget er kun for interne i Bouvet) 🧡 Illustrasjon av Idun Ramstad, designer og leder for nettverket Mangfold og Inkludering i Bouvet Øst

 

Noen av bidragene til årets Pride

- Det har vært holdt og skal arrangeres flere Pride-markeringer på våre kontorer i juni. Her har det både vært fokus på kompetanseheving og feiring av Pride. 

- Det skal avholdes en filmkveld hvor vi sammen skal se film med skeiv tematikk samt besøke Pride Park under Oslo Pride. 🍿

- Det arrangeres flere foredrag knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold for ansatte i løpet av måneden, både digitalt og fysisk. 🗣

- Vi har fått flotte plakater med budskap som skal øke kompetanseheving om Pride og kjønns- og seksualitetsmangfold. Plakatene er laget av vår designer, Arjun Ahluwalia 🎨

- Pyntet flere av kontorene med Pride-flagg og posters 🏳️‍🌈

- Laget en artikkel til vårt intranett som inneholder nyttig informasjon, statistikk og lenker om hvorfor vi feirer Pride. Målet med artikkelen er å øke forståelse og kompetanse internt og er skrevet av arbeidsgruppa for kjønns- og seksualitetsmangfold. 

- Til den interne artikkelen utformet vi en anonym undersøkelse hvor alle i Bouvet kunne være med å dele sine tanker og erfaringer om å være skeiv på arbeidsplassen og generelt. Her var det mange som delte sine tanker og erfaringer. Svarene delte vi internt i Bouvet og vi fikk inn flere positive tilbakemeldinger om at det var fint  å få et innblikk i hvordan kolleger har det og med det forhåpentligvis kunne bidra til at skeive og alle andre, har det best mulig på jobb.

 

PRIDE 2022 plakater2-03.jpg
Plakater med fokus på kompetanseheving om Pride og kjønns- og seksualitetsmangfold laget av vår designer, Arjun Ahluwalia 👏


Kompetanseheving og bevisstgjøring året rundt

Siden 2021 har vi ved flere anledninger invitert inn FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold for å dele kompetanse med oss på relevante temaer knyttet til likestilling og diskriminering. Her har vi hatt flere seminarer og foredrag innen Rosakompetanse, både for ledelsen og ansatte i året som har gått og i 2022. 

Flere av våre kollegaer har også holdt foredrag på vår internkonferanse BouvetOne som holdes to ganger i året om ulike temaer innen mangfold og inkludering. 

Under fjorårets Pride-markering spilte vi inn en podcast om å være skeiv på arbeidsplassen. Du kan lytte til episoden her.

I fjor lagde vi også vår egen teams-bakgrunn og visuelle elementer med Pride-illustrasjoner som alle i Bouvet kan ta i bruk. 

Takk for at du har tatt deg tid til å lese om vårt mangfoldsarbeid. Vi ønsker alle en gledelig pride! 

Tipser også om at vår kollega Arjun har skrevet et innlegg sammen med Aleksander Nygård Tonheim fra UX Norge om hva du bør tenke på om du vil bruke regnebuelogoen under Pride. Les artikkelen her.