NAV kurs mars - deltakere i kursrom

Tok i bruk ny kunnskap med én gang

Tormod Myrland Aadnesen 
5. juni 2018

Alle testerne i Nav IT tok Bouvet-kurset i "Accelerated Testing". Da ble det fart på sakene.

 Først meldte jeg meg på kurset alene. Men da sjefen min fikk påmeldingen på pulten sin, tok det fem minutter før beskjeden kom: «Ta med deg hele avdelingen!» Han forsto at innholdet i «Accelerated Testing» kunne være matnyttig for hele avdelingen, sier Harry Storflor, hovedtestleder i Nav IT, seksjon for test.

Les om våre kurs i programvaretest her 

NAV kurs mars - Harry Storflor (2)_edited
Harry Storflor


Testdrevet utvikling

Seksjonen har som oppgave å sikre at nye datasystemer og -programmer tilfredsstiller krav til spesifikasjoner og funksjonalitet i Nav. Og denne rollen er i endring, ifølge Storflor.

– Nye prinsipper og metodikker forandrer måten utviklerne jobber på. Det fører til at testing også må skje på en annen måte. Kort sagt fører smidig utvikling, med sine kontinuerlige leveranser, til at testingen også må skje kontinuerlig og mer effektiv. Vi snakker i dag om testdrevet utvikling, sier han.

Tweeket kursinnholdet

Da Nav økte deltakerantallet fra én til rundt 20, så Storflor muligheten for en egen workshop spesielt tilrettelagt for etatens behov. Han forteller at et bedriftsinternt kurs ble løsningen.

– Vi møtte stor velvilje hos Bouvet Kurs og kursleder Lloyd Roden. Kursavdelingen fant plass i kalenderen og lokalene sine, og da vi spurte Lloyd om han kunne «tweeke» opplegget sitt litt, var han utelukkende positiv til det.

Les om Accelerated Testing workshop her 

Ekstra matnyttig

Storflor mener fokuset på erfaringer og problemstillinger hentet fra Nav-testernes hverdag bidro til at workshopen ble ekstra matnyttig.

– Innholdet i workshopen var jo relevant i utgangspunktet. Og når deler av «pensum» ble knyttet opp mot våre applikasjoner, ble utbyttet ekstra stort, fastslår han. Tilbakemeldinger fra kollegene bekrefter inntrykket av et nyttig kurs.

– Mange kolleger har gitt uttrykk for at de fikk både ny kunnskap og motivasjon. Flere forteller at de tok i bruk ideene og metodikken umiddelbart.

NAV kurs mars - Lloyd og deltakere


Nav IT, seksjon for test, har benyttet Bouvet som kursleverandør ved flere anledninger.

– Mange av oss kjenner Lloyd fra tidligere. Vi kjenner ham som en svært kunnskapsrik fagperson og en dyktig formidler ­– flink til å tilpasse og variere undervisningen. For øvrig byr Bouvet på trivelige, praktiske lokaler og god lunsj, noe som er viktig for å skape en fin ramme rundt et kurs, sier Storflor.