Tar posisjon i den industrielle digitaliseringen

Efab og Bouvet er valgt til å bistå Boliden med programstyring- og rådgivning knyttet til digitale leveranser i Green Zinc Odda 4.0 prosjektet (GZO4.0).

Boliden er et gruve- og metallindustrikonsern fra Sverige. De er den tredje største produsenten av kobber og den nest største av sink i Europa og et av anleggene for sinkproduksjon ble etablert på 1920-tallet og ligger i Odda. 

GZO4.0 prosjektet har til hensikt å øke Bolidens produksjon og samtidig levere verdens mest miljøvennlige og energieffektive produksjonsanlegg for zink. Prosjektet er kostnadsberegnet til 7 milliarder kroner og vil inkludere områder innen digitalisering som:

  • Digital infrastruktur (Industri 4.0)
  • Avansert utstyrsovervåking (AAC)
  • Avansert prosesskontroll (APC)
  • Energistyring (EMS)
  • Sanntidsanalyse og rapportering for beslutningsstøtte til produksjon
  • Avansert data- og statistiske analyser
  • Menneske maskin grensesnitt (HMI)

Leverer en unik sammensetning av kompetanse

Leveransen av programstyring og rådgivning er tilbudt som et «PMO for digitale leveranser». Det unike med denne leveransen er at Efab og Bouvet leverer både styring- og rådgivningskompetanse i et bredt kryssfunksjonelt team, som dekker alle dimensjonene som er kritiske i digitale leveranser.

Dette innebærer at Efab og Bouvet bistår Bolidens ingeniørdisipliner med anskaffelse- og pakkeoppfølging, samt rådgivning, prosjektstøtte- og styring med kompetanse knyttet til industriell digitalisering.

 

Sikrer en optimal industriell digital arkitektur

Vår oppgave er å sikre høy kvalitet på digital kravspesifikasjon, tett oppfølging og bistand til tekniske avklaringer for et stort antall kontraktører-, leverandører- og innkjøpspakker, samt sikre at alt henger sammen og skaper en optimal industriell digital arkitektur.

Vi gleder oss til å samarbeide med hverandre og Boliden i det som må være et av Norges mest ambisiøse prosjektet for bærekraftig industriell digitalisering. 

Les mer om Boliden og deres prosjekt her: Odda expansion - Boliden

Temaer

Kontakt oss

Ivar Kornbrekk
Enhetsleder
Johannes Stavland
Enhetsleder
Anethe Sandve
Enhetsleder