Stockholm

Bouvets kontor i Stockholm ligger mitt i city på Mäster Samuelsgatan 42. Vi är ett starkt team på cirka 70 konsulter med lång erfarenhet och kompetens inom systemutveckling, arkitektur, integration, UX-design samt projekt- och testledning.

Blant våre kunder finner du Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR) og Svenska Kraftnät, men också privata kunder såsom  ICA Banken, Telia, Paynova, Handelsbanken og Tenerity.

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av oss på kontoret

 

Gunilla Eriksdotter
tf VD Bouvet Sverige AB