AI og menneskelig assistanse i skjønn balanse

Jesper Andersson har jobbet sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å forenkle målingen av vannføring i norske elver. Løsningen ble en kombinasjon av sensorer, skyløsning og feltassistenter.

Redaksjonen

Målet med prosjektet er å finne mer effektive løsninger for å måle hvor mye vann som renner i elver. God kunnskap om vannføring er viktig for NVE. Disse dataene brukes blant annet for å utarbeide flomvarsler og prognoser eller beregning av vanntilførsel til vannkraftmagasiner. For å finne ut av dette, må vannføringen måles ved ulike vannivåer. Sammenhengen mellom vannivå og vannføring danner basis for en «vannføringskurve» – en matematisk sammenheng mellom målt vannivå og faktisk vannføring.

Dette arbeidet har vanligvis blitt gjort ved at en eller to fageksperter fra NVE må kjøre ut til elven hvor det skal måles, og deretter må prosessen gjentas på et senere tidspunkt når elven har et annet vannivå. 

– Løsningen vi nå jobber med er en sensor som ligger i dvale i elven og som kan vekkes av et signal, for eksempel ved et spesifikt vannivå. Sensoren skal så måle ledningsevnen mens en feltassistent tilsetter saltet i elven. Feltassistentene kan være rekrutterte grunneiere eller andre som bor i området som får varsling på telefonen når det skal gjøres måling, sier Jesper. 

På spørsmål om hvorfor saltingen ikke automatiseres, peker Jesper på flere årsaker, blant annet salt som klumper seg, utfordringen med plassering av dispensere til ulike vannivå og at mengden må være svært nøyaktig oppmålt. 

– Noe av det jeg synes er kulest her, er faktisk kombinasjonen av teknologi og mennesker i en løsning, avslutter Jesper.  
 

Temaer