Bedre utnyttelse av avfall og biprodukter fra norske industrianlegg

Et tverrfaglig team fra Bouvet har vært med å designe og utvikle en webbasert løsning for rapportering og analyse av sidestrømmer i prosessindustrien. Prosjektleder Kristian Lindeberg Grindheim og hans kollegaer så raskt vekstpotensialet i løsningen.

– I bunn og grunn handlet dette prosjektet om å forenkle og forbedre datafangsten og tilgjengeliggjøre dataene for analyse og ny verdiskaping. I første kartleggingsfase måtte selskapene i industrien rapportere sine sidestrømmer, som varmt vann, mineraler, trevirke eller annet biprodukt, i et Excelskjema.

Det skapte mye merarbeid og lavere datakvalitet for de som skal samle og analysere dette materiellet, forteller Kristian, rådgiver innen tjenesteutvikling og endringsledelse i Bouvet, og prosjektleder på Eyde-klyngen-prosjektet.

Løsningen som teamet til Kristian utviklet, gjør det mulig å rapportere sine sidestrømmer i en webbasert løsning. Deretter blir data samlet i en felles database og analysert og visualisert på en effektiv måte ved hjelp av den brukervennlige Microsofts PowerBI-plattformen. Dette gjør det lettere å synliggjøre biproduktene for grønne prosjekter i industrien, eller andre industriaktører som kan dra nytte av dem.

Skjermbilde fra løsningen til Eyde i Power BI
Skjermbilde fra løsningen til Eyde i Power BI

For Kristian og teamet var det givende å jobbe med et prosjekt som bidrar til økt bærekraft og konkurransekraft i industrien. Kunden var smidig og åpne for å gjøre endringer underveis, og teamet til Kristian fikk aksept for å utvide og jobbe mer med løsningen etter hvert som kunden så hvor nyttig og allsidig den var.

– Dette har vært et spennende prosjekt fordi vi har vært med på å lage et verktøy som først og fremst er enkelt og kan brukes flere steder i landet og verden. Også blir man jo selvfølgelig litt stolt når man har vært med på å utvikle noe som har en reel samfunnsverdi, og hvor man kan se en tydelig verdiskapning for mange selskaper i den norske industrien, avslutter Kristian.

Temaer