Flomvarsling med sensorteknologi og datasjø

Sammen med et team fra Bouvet har Lillian Myrvang jobbet med å utvikle en ny flomvarslingsteknologi for Sauda kommune og DIGI Rogaland. Den nye løsningen består blant annet av et revolusjonerende dashboard i Power BI.

Ved hjelp av en datasjø (en skybasert plattform for å samle, lagre og dele data), sensorer i kommunens vassdrag og API-er fra blant annet Metrologisk institutt og NVE, gjør flomvarslingsløsningen det enklere å forutse risikoen for flom i kommunen.  

Lillian var low-code-utvikler på prosjektet, og jobbet med å identifisere riktige og viktige data som skulle visualiseres i et oversiktlig Power BI-dashboard. 

– I prosjekter som dette er det en utfordring å identifisere hvilke data kunden faktisk trenger for å få et klart situasjonsbilde. I tillegg hadde vi jo et skikkelig tidspress. Det var  bare 10 til 12 dager før en mulig ny flom, så vi måtte jobbe veldig raskt for å få på plass en løsning før det, forteller Lillian.  

Det nye dashbordet viser vannivåer i tilnærmet sanntid, og kommunen forutser fremtidig vannhøyde og flomtrussel gjennom løsningens bruk av kunstig intelligens og dataplattform.   

– Det er selvfølgelig alltid veldig givende og spennende å jobbe med prosjekter hvor data som dette kan være med på å begrense store skader på samfunnet, bare det blir brukt og visualisert riktig. Det er ganske gøy, avslutter Lillian.  

Temaer

Flomvarsling med sensorteknologi og datasjø

Digi Rogaland

Les full prosjektreferanse her