Jobber for å gjøre havene våre mer bærekraftige og trygge

Samfunnsoppdraget til BarentsWatch handler om å hente informasjon om norske kyst- og havområder og dele det med publikum, næringsliv og forvaltning. Dette har vært en viktig satsing for norske myndigheter siden 2012 og Bouvet samarbeider med Kystverket for å møte disse ambisjonene. Utvikler Arne Vidar Sjønøst er en av flere Bouvetere som jobber i dette prosjektet.

Redaksjonen

– Jeg har blant annet vært med på å digitalisere rapportering av fiskeutstyr for yrkesfiskere og laget API så fiskere får meldt inn fiskeutstyr fra kartplotteren på båten. Alle kan se hvor det står fiskeutstyr direkte i kart på barentswatch.no. I prosjektet har vi også jobbet med å flytte applikasjoner til nye plattformer og nye rammeverk slik at vi kan levere på stadig høyere krav til sikkerhet, skalering, oppetid og ytelse, sier Arne Vidar.

Bærekraft i havbruk, bølgevarsel og tilgjengeliggjøring av data er noen av de spesifikke utfordringene Arne Vidar og kollegaer har vært med på å løse. Det krever en helhetlig tilnærming fra oss.

– Vi er et utviklingsteam på åtte personer fra ulike fagområder som samarbeider og kommuniserer godt på alt fra design til infrastruktur. Vi får også stor frihet fra oppdragsgiver til å løse oppgavene på den måten vi mener er best, sier han, og forteller at ikke minst gjelder dette kjernen i satsingen, nemlig deling av data. 

– De åpne API-ene bidrar til effektiv deling av offentlig data. BarentsWatch har ti departement og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter som partnere. Vi tilgjengeliggjør allerede innsamlet og generert data, slik at saksbehandlerne hos partnerne kan få relevant og oppdatert informasjon tilgjengelig digitalt i sine systemer så raskt som mulig, uten noen manuelle steg. Det skaper transparens i forvaltningen at slik data er åpent tilgjengelig, avslutter Arne Vidar. 

Temaer