Slik brukes lastebildata i det grønne skiftet

Hvordan kan lastebiltransport bli mer bærekraftig? I samarbeid med lastebilforhandleren Volmax har systemutvikler Bjørn Larsen bidratt til å utvikle en løsning som ikke bare er bra for miljøet, men som også effektiviserer transporten på norske veier.

En digital plattform, med API-er og «Robot Process Automation», utviklet av Bouvet, gir Volmax et verktøy som både gir besparelser og informasjon som kan utnyttes til konkrete effektiviseringstiltak. – Plattformen henter og analyserer data fra tusenvis av sensorer som er koblet til deres lastebiler, forteller utvikler Bjørn Larsen, som har vært med i hele prosessen.

– Jeg har hovedsakelig jobbet back end på dette prosjektet, men den siste tiden har jeg også stått for arkitekturen. Det har vært et krevende prosjekt med høy fart, men også med mye endringsvillighet. Kunden har vært ekstremt flinke til å drive prosjektet fremover og vi har fått til mye på veldig kort tid, sier Bjørn.

Den digitale plattformen gir Volmax bedre oversikt, og gir også score på sjåfører, basert på blant annet dataene fra lastebilene de kjører. Resultatet er at sjåfører som kjører ineffektivt, får tilbud om kompetansekurs i hvordan forbedre seg. 

– Målet er å redusere kostnader til drivstoff og klimautslipp. Jeg er stolt av at vi har utviklet en løsning som er samfunnsnyttig. Prosjektet leverer dessuten fortløpende data til statlige forskningsprosjekter som undersøker hvordan miljøet påvirkes av transport. Og ikke minst betyr dette at hverdagen blir mye enklere for lastebileiere med en stor flåte, sier utvikler Bjørn Larsen.
 

Temaer