Generativ AI

Bouvet har lang erfaring og høy ekspertise innen bruk av kunstig intelligens, og kan skape verdi for din virksomhet med generativ AI. Vi tilbyr rådgiving, it-utvikling og workshop eller kurs, og vi tilpasser løsningene etter dine behov og mål.


Muligheter med generativ AI

Generativ AI er en type kunstig intelligens som kan produsere nytt innhold eller behandle eksisterende data som tekster, bilder, lyd eller video på imponerende høyt nivå. Gjennom bruk av nye verktøy som M365 Copilot, GitHub CoPilot, Open AI og Microsoft Copilot (tidligere Bing Chat Enterprise), eller ved å tilpasse applikasjoner gjennom bruk av store språkmodeller, kan teknologien gi din virksomhet mange nye muligheter.

Det er likevel ikke bare å ta i bruk dette uten å ta stilling til spørsmål rundt etikk, sikkerhet og lovverk, som å ivareta personvern, opphavsrett, tillit og ansvar. Dette er noe vi i Bouvet hjelper virksomheter med å få oversikt over.

HVA KAN BOUVET LEVERE?

Teknologi

 • Forbedre dine applikasjoner 
 • Få mer verdi fra dine data med avansert analyse 
 • Tilpasning av språkmodeller for bruk i interne systemer
 • Utvikling ved hjelp av kunstig intelligens – i hele livvsyklusen
 • Integrering av AI i fagsystemer
 • Dataplattformer
 • Verktøy for beslutningsstøtte
 • «Copilot Readiness» herding av IT-arkitektur med informasjonsarkitektur, sikkerhet og personvern

Rådgiving

 • Hjelpe virksomheten i gang med anvendelse av AI 
 • Identifisere konkrete muligheter for innovasjon
 • Kostanalyse
 • Bistå din organisasjon med innføring av M365 Copilot
 • Skape forståelse og få oversikt over etikk, sikkerhet og lovverk, som å ivareta personvern, opphavsrett, tillit og ansvar.

Workshop og kurs

 • Introduksjon til generativ kunstig intelligens (kan også holdes internt for din bedrift) 
 • Tilpasset kurs til din bedrift innen M365 Copilot 
 • Inspirasjonsforedrag tilpasset din bedrift om de nye mulighetene med generativ kunstig intelligens 

Ta kontakt med oss for en prat!

Simen Sommerfeldt
Teknologi og samfunn
Matt Groom
Forretningsområdeleder Systemutvikling

LÆR MER OM MULIGHETENE!