Sesam

Sesam er en dataplattform drevet av Sesam-motoren, en Data Hub iPaaS.

Data er det som gjelder for Sesam
– virksomhetsdata, personlig data og åpne data.

Vi bryr oss veldig om data. Vår visjon er å demokratisere data. Sesam samler, kobler og deler data - på en sikker og kontrollert måte. Vi tror at bedre data vil styrke bedrifter og enkeltpersoner. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av oss på kontoret

 

Axel Borge
Leder Sesam

Mesteparten av all innovasjon er datadrevet. Integrasjoner er tidkrevende og kostbart. Sesam gjør dette enklere, raskere og billigere slik at virksomheten får muligheten til reell verdiskapning.

Sesam er en avansert integrasjonsplattform som benytter en unik datahub-tilnærming for å samle, koble sammen, omforme og dele data – uavhengig av systemet dataene ligger i. Ved å koble data, og ikke systemer, reduserer Sesam avhengigheten til systemer og frigjør verdifull data.

Vi våger å påstå at Sesam vil disrupte dagens tilnærming til systemarkitektur og integrasjoner. Sesam er nevnt som et eksempel på leverandør av Data Hub iPaaS i Gartners rapport "Hype Cycle for Platform as a Service 2017".
 

Løsningen Sesam har i over 10 år blitt utviklet sammen med kunder med behov for å få løst utfordringer knyttet til at endringshastigheten for data, datakilder og mottakere av data øker eksponentielt. Resultatet var så vellykket at Sesam ble etablert som en egen produktdivisjon i Bouvet.

Stilling

Sted