– Hvorfor ta beslutninger basert på magefølelse når du kan ta de basert på fakta?

Dataplattform er virkelig i vinden om dagen, og mange stiller seg nok flere spørsmål i den forbindelse. Er dette noe for oss? Hva vil vi tjene på det? Er vi rigget for å lykkes? Hvordan setter vi i gang? For å gi noen gode svar på disse spørsmålene, har vi tatt en prat med én av våre eksperter.

Redaksjonen

5. mars 2021

dataplattform_overskrift

– Min mening er selvsagt påvirket av det jeg jobber med, men jeg synes det er vanskelig å argumentere mot å samle og strukturere ubenyttet potensiale i en virksomhet for å utnytte dette til å gjøre virksomheten bedre. Det blir som å vite at det er gull gravd ned i hagen uten å gå til anskaffelse av en spade og begynne å grave. 

Håkon Saughaug.png

Håkon Sagehaug er konsulent i Bouvet Bergen og ekspert på dataplattformer. Han har jobbet med dette i flere år, og sitter for øyeblikket som rådgiver i vårt datasjøprosjekt for Bergen kommune. Han mener at essensen i å ta i bruk dataplattform handler om å gi seg selv muligheter og gevinster ved å ta i bruk ressurser du allerede har tilgang til. 

Utnytt gullet du allerede har 

– I en typisk virksomhet i Norge, både i offentlig og privat sektor, ser vi at data ofte er låst ned i ulike systemer. Det betyr null totaloversikt over dataene, lite rom for samarbeid og deling på tvers av virksomheten samt dårlig beslutningstøtte fordi dataene ikke blir sett i riktige sammenhenger. 

Ved å ta i bruk en dataplattform tar du umiddelbart tak i alt dette. Du løfter data som i utgangspunktet ikke har en verdi opp i en plattform sammen med annen data, og setter det i sammenheng. Deretter kan du begynne å jobbe med dataen og visualisere sammenhengene til de riktige folkene i virksomheten. Det er nemlig da magien begynner å oppstå. 

– Med dataen samlet på denne måten gir du deg selv muligheten til å gjøre faktabaserte analyser. En dataplattform gjør det også mulig å trekke inn eksterne kilder for å gjøre analysegrunnlaget enda sterkere. Alt dette fører til bedre innsikt og bedre beslutninger for virksomheten. I tillegg vil monitorering av endringer og tiltak kunne følges opp på en helt annen måte.  

Det er ikke vanskelig å komme i gang – begynn med en liten pilot og la det modne i organisasjonen

– Å sette i gang med dataplattform er mindre omfattende enn folk tror. Jeg anbefaler å finne et lite pilotprosjekt hvor mangel på innsikt og oversikt er et problem, og hvor gevinsten av bruk av datalattform er stor. På denne måten får dere testet et fullstendig løp fra innhenting av data og bruk av dataene i en dataplattform, til faktisk gevinstrealisering. For en skikkelig god pilot, anbefaler jeg å ha fokus på forretning og la piloten være forretningsdrevet. Samtidig må du ha med folk fra hele næringskjeden – fra de som drifter datasystemene til de som skal se på analysene og eier dataene. 

Bouvet står klare med maler og rammeverk slik at du skal lykkes raskt og riktig 

– Vi har allerede gjort dette i mange år, og har en god kundeportefølje på utvikling og forvaltning av dataplattform, både for offentlige og private aktører. Gjennom dette har vi ikke bare opparbeidet oss erfaring med utvikling og forvaltning av dataplattform, men også noen svært verdifulle maler. Dette inkluderer maler for datainnhenting, datatransformering, lagring av data, filer og databaser samt maler for bruk av riktig teknologi, visualisering av data og bruk av maskinlæring på dataene. Ingen dataplattformer er helt like, men malene vil gi oss et svært godt utgangspunkt for å lykkes sammen med deg som ønsker å sette i gang. 

– Vår største styrke ligger likevel i bredden og dybden i vår kompetanse. Vi har stor kunnskap på den tekniske biten, samtidig som vi også har masse dyktige folk innen det som går mer på organisasjon, prosess, kartlegging, analyse og forretning. På denne måten muliggjør vi utvikling som hensyntar både de tekniske utviklerne og de som skal ta avgjørelser basert på innsikten. 

Ønsker du en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med dataplattform?

Pål asle

Pål Asle Reiersgaard

Avdelingsleder, Data Science Bergen

+47 990 07 573

ce876e6ce1003e70cb1b43fb1ec8547c

Mark West

Leder for Plattform, Innsikt og Analyse i Øst

+47 975 43 909

Kjetil

Kjetil Molaug

Forretningsområdeleder – Innsikt, analyse, dataplattform og digital arbeidsplass

+47 924 29 272

Morten Njåstad Bråten

Morten Njåstad Bråten

+47 93400363

bouvet_robert.baar_LThumb

Robert Bààr

Avdelingsleder, Trondheim

+47 900 12 484