Endringsledelse

Med et av landets sterkeste rådgivningsmiljøer innen organisatorisk endringsledelse og innføring, bistår vi med å ivareta folk og virksomheter i endringsprosesser med et grensesnitt til teknologi og digitalisering

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Det kan være alle typer av endringer, ofte med et grensesnitt til teknologi og digitalisering. Vi i Bouvet bistår folk som skal ta i bruk nye digitale løsninger, plattformer og applikasjoner, og vi bistår der digitale tjenester utvikles til å bli mer brukerrettede. For å nevne noe. 

Ledende fagmiljø 

Våre rådgivere jobber med fokus på det menneskelige perspektivet i samspillet mellom IT og organisasjon, slik at folk og virksomheter beveger seg i ønsket retning og for å oppnå varig verdi i digitale endrings- og transformasjonsprosesser.

Roller vi tar er hovedsakelig:

  • Endringsledere
  • Innføringsledere
  • Strategiske rådgivere

Innenfor disse rollene jobber tar vi ansvar for utvøvelse av for eksempel interessenthåndtering, kommunikasjon, kompetanse, gevinsthåndtering, kultur og ledelse i endringsprosesser.

Rådgivningsmiljøet vårt yter bistand til kunder i alle bransjer og med ulike utfordringer. Det kan være å bistå i endringen som skal ta kunden videre i det grønne skiftet, eller i deres ønsker etter å bli mer datadrevne.

Det kan dreie seg om større digitale transformasjoner og det å klargjøre organisasjoner ved hjelp av konsepter innen digital modenhet og digitalt lederskap. Videre bistår rådgiverne med skyreiser med skybaserte tjenester og innføring av nye plattformer og samhandlingskonsepter.

7ab57945-a13c-4ff6-a94c-3c990673efb0.jpg
 
 

 

 

 

 

Vår tilnærming

Vi har utarbeidet en egen verktøykasse med maler og metodikk som gjenspeiler det vi anser som beste praksis i markedet, der tilnærming og verktøyene tilpasses den enkelte kundes behov. 

Innsikt

I innsiktsarbeidet samles verdifull informasjon for å identifisere karakteristika ved endring og endringsomfang.

Vi jobber med kvalitative og kvantitative metoder, og analyserer organisasjoners modenhet og endringskapasitet. Innsiktsarbeidet danner grunnlaget for estimering og planlegging, samt hvilke strategier vi velger for arbeidet med endringsledelse. 

Interessenthåndtering

Vi jobber systematisk med oppfølging av alle de som blir berørt av en endring, enten de er direkte eller indirekte berørte av endringen som skal implementeres. Håndtering av interessentene innebærer også at vi gjennom kartlegginger og analyser kan planlegge oppfølgingen og treffe godt med tiltak.

Vi sørger for at de rette aktiviteter og tiltak iverksettes for at folk og organisasjoner skal trekke i samme retning.

Vi vektlegger å formidle budskapet om hvorfor og hvordan endringen skal implementeres og hvilke effekter og gevinster som skal oppnås. Det handler om å skape tillit til prosessene og forutsigbarhet for de berørte.

Kommunikasjon

Kommunikasjon går hånd i hånd med interessentoppfølging. Vi jobber med endringskommunikasjon og informasjonsdeling.

Vi jobber med kommunikasjonsplaner, budskapsnotat og beredskaps-kommunikasjon. Våre rådgivere er eksperter på innholdsutvikling og strategisk kommunikasjonsarbeid. De rådgir ledelse så vel som innad i prosjekter.

Kompetanse, opplæring og brukeradopsjon

Et viktig suksesskriterie for å lykkes med endring er det at berørte av endringen får tilpasset og riktig opplæring slik at de er trygge på at de kan håndtere nye arbeidsoppgaver, nye digitale løsninger, nye roller og ansvar.

Vi arbeider systematisk med kompetanse, opplæring og brukeradopsjon, og sørger for at kompetanseplaner er på plass, og at tiltak utvikles, gjennomføres og evalueres. 

 

Kultur

Kultur danner et bakteppe for enhver endring. Kulturen kan være en viktig driver for å forsterke en endring, og vi spiller ofte på kultur for å lykkes og sikre etterlevelse.

Sammen med organisasjonen, ledelsen og HR jobber vi med å identifisere og styrke de kulturelle faktorene som fremmer endringen.

Verdiskaping 

I arbeid med organisatorisk endringsledelse sier vi at vi skal oppnå varig endring og verdi. Endringen skal på kort og lang sikt bidra til at organisasjonen oppnår effekter og gevinster.

Arbeid med gevinstrealisering og gevinsthåndtering er noe av det vi jobber aktivt med fra start til slutt i endringsoppdrag hos våre kunder.

Eksempler på kundeprosjekter

standard_compressed_NAV-skilt-shutterstock_686111485.jpg
 
Digitalt lederskap for en ny tid

Med et nytt og skreddersydd kompetanseprogram, skal 70 ledere med personalansvar i NAV Rogaland øke kompetansen innen digitalt lederskap. 

Les mer om prosjektet

inschool-117.jpg
 
Nytt skoleadministrativt system for 13.500 elever i Agder

Visma InSchool er nå rullet ut til alle Videregående skoler i Agder. Dette er et resultat av et organisasjons- og endringsprosjekt i samarbeid med Bouvet.

Les mer om prosjektet

 
tomt-til-industrietablering_size-large.jpg
Innovasjons- og teknologisenter for Herøya industripark

Seidr Herøya er stedet hvor framtidens grønne industri skal skapes gjennom forskning, innovasjon, kompetansebygging og et mylder av bedrifter samlet på et sted. 

Les mer om prosjektet

Vi tilbyr kurs i endringsledelse og Prosci-sertifisering 

Vår kursvirksomhet er en møteplass for mennesker som søker kunnskap og inspirasjon i arbeidet med digitalisering. Vi har en rekke anerkjente kurs innen endringsledelse både for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker kompetansepåfyll.  

 
Bilde fra Bouvet Kurs av kursdeltaker som peker i bok
 
Prosci Change Management sertifiseringskurs

 

I løpet av dette intensive kurset, vil du bruke Prosci metodikk og ADKAR®-modellen på et av dine prosjekter som du tar med deg inn i kurset. 

Les mer om kurset her

 
Klasserom situasjon Bouvet Kurs
 
Endringsledelse i digital omstilling

 

I dette kurset vil du få økt innsikt i hvordan du leder mennesker gjennom effektive og bærekraftige endringsprosesser, med spesielt fokus på digital omstilling.

Les mer om kurset her

Bouvet deler om endringsledelse

Bouvet har mange erfarne endringsledere, prosessledere og prosjektledere med relevant erfaring fra endringsarbeid. Mange av våre konsulter har kurs og sertifiseringer innen PROSCI (endringsledelse), Prince 2, ulike Agile verktøy/praksiser og innen tjenestedesign. 

Podcast om endringsledelse 

I denne episoden av podcasten vår har vi med oss tre endringsledere som hjelper virksomheter på deres endringsreiser.

Lær mer om hva endringsledelse er, og hvilke virkemidler de bruker for å få med folka i endringsprosesser. I episoden forteller de også om hvor viktig kulturbygging er for å minske motstand og årsaker til at endringsinitiativer kan mislykkes.

Lytt til episoden her

 

 
Illustrasjonsbilde for podcasten til bouvet om endringsledelse med bilde av deltakerne
 

 

Noe du lurer på?

Ta kontakt med en av avdelingslederne i de ulike områdene

Hva er viktig for deg?

gulrot.png
 

 

I Bouvet kan vi lokke med vår visjon, våre verdier, betingelser og goder, men noen gulrøtter oppleves som viktigere enn andre. Noe som motiverer ekstra mye.

Velg inntil fem punkter i vår gulrotindeks som er spesielt relevante for deg.

Sjekk ut hva vi kan tilby - prøv vår gulrotindeks!